Skip to content

Team Flow & Generativt Samarbeid​

Dette er et effektivt og praksisorientert teamutviklingsprogram for bedrifter og organisasjoner.

Programmet er designet som et 2 – dagers kurs med tre valgfrie tidsrammer, for å tilpasse bedriftens behov. Kurset følger i direkte forlengelse av vår «Talent Dynamics» introduksjonskurs for personlig flow og teamforståelse.

Team Flow er en veldig virkningsfull og gjennomarbeidet teamutviklings-workshop hvor formålet er å sikre større intern forståelse, bedre samarbeide, motivasjon, mer fremdrift, utvikle kollektiv intelligens og skape flyt i kommunikasjon. Prosessen tar også sikte på å sikre mer stabilitet i den kollektive forståelse ved forandringsprosesser i organisasjoner. Dette er teori, som blandet med praktiske øvelser sikrer at deltagerne fysisk integrerer læringene både bevisst og ubevisst. Programmet har fokus på at mennesker lærer ting på ulik måte, at de skal se, høre og føle læringene og det er derfor også tatt hensyn til i dette programmet. Programmets innhold er utviklet av John Tolmie i samarbeid med Entrepreneurs Institute, som er en av verdens ledende på utvikling av entreprenørskap og organisasjonsutvikling. Det er i tillegg hentet inspirasjon i tenkningen og teknikker fra Talent Dynamics, Design Human Engineering, New Code NLP, Jo Blagg, og Forum Spill.
Programmet er for alle typer organisasjoner, og oppsettet består av en forfase (møte og kartlegging), planleggingsfase (skreddersy og koordinere), gjennomføringsfase (handling, 8 – 12 timer), og en oppfølgingsfase (status og integrering, 4 timer) ca. 6 måneder efter gjennomføring av teamutviklingsprosessen. Det er ikke mulig å kjøpe «Team Flow»- programmet uten oppfølgingsfase, da denne er nødvendig for å sikre et kvalitativt og langsiktig utbytte.

Du oppnår med Team Flow:
Organisatorisk stabilitet i forandringsprosesser
Bedre samarbeid og respekt
Større effektivitet og bedre økonomiske resultater
Større teamspirit
Utvikling av kollektiv intelligens i teamet
Større trivsel og vekst i organisasjonen
Økologisk balanse i organisasjonens interne kommunikasjonsledd
Bedre motivasjon og fremdrift i forandringstider
Bedre «flow»
Praktiske verktøy for videre vekst i organisasjonen
Kulturell fellesforståelse

Målgruppe for tjenesten:

Organisasjoner og institusjoner

Tid og Antall:

Max. 20 personer pr. gruppe
Kun på bestilling; 2 x 4 timer, 2 x 5 timer, 2 x 6 timer eller 2 x 7 timer

Er du klar til å forandre livet ditt og skape din fremtid?

  Om Oss

  Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

  Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

  Page Menu

  WordPress News

  Startups and Tech

  People and Leaders

  Social Follow

  Facebook

  Twitter

  Linkedin