Skip to content

Core NLP Master Practitioner ®

Utvikling av selvrespekt, kognitivt forandringsarbeid, og dypere kommunikasjons & coach kompetanse

Core NLP Master Practitioner bygger videre på Core NLP Practitioner og er utformet for å gi deg nødvendige dype ferdigheter i interaktiv kommunikasjon, og utvikle større autentisitet i din adferd.

Vi har sett over mange år at verktøyene og teknikkene er effektive og kraftfulle. Som med alt annet vi gjør gjelder også her – «øvelse gjør mester». På Nivå 2 har du tatt med deg all kunnskap og erfaring fra Nivå 1 og du kan øve videre, finpusse og supplere. Når vi praktiserer lærer vi masse, og når vi mestrer er det en flott motivasjon til å fortsette.

Den beste måten å ta eierskap til stoffet på er å bruke det og ha tro på at du er en god kommunikator. På dette nivå vil vi gå ennå dypere med konkrete språklige verktøy og ta mer tak i ditt ubrukte indre potensiale. Du vil integrere positive tankemønstre slik at de blir en naturlig del av deg, og oppnå nye innsikter som betyr at du opparbeider en ennå større tro på deg selv og en sterkere autentisitet. Du vil lære deg å forstå ditt signalsystem helt ned på cellenivå og lære å handle kongruent, i samsvar med deg selv.

På Nivå 1 – Core NLP Practitioner, lærer du først og fremst å forstå deg selv slik at du kan starte å lede deg selv på en god måte. På Nivå 2 – Core NLP Master Practitioner fortsetter vi med selvledelse slik at du er på rett vei med dine tanker, overbevisninger og målsetninger. Nivå 2 vil gi deg en dypere forståelse av kommunikasjon og coaching og forsterke din evne til handling i dine ulike roller som menneske, og på dine ulike arenaer. Du vil i mye større grad enn på Nivå 1 koble de forskjellige verktøyene og modellene mot hverandre og forstå hvordan du kan bruke disse både i en-til-en og i små og store team/grupper. Du vil dessuten underveis få større kunnskap om deg selv og på denne måten også se hvordan du kan nyttiggjøre deg verktøyene på en måte som passer deg og dine omgivelser. Du vil sitte igjen med en klar forståelse av hvilke verktøy/modeller som egner seg som refleksjonsverktøy, prosessverktøy eller begge deler, og hvilke av dem som passer best i ulike fora.

Vi jobber også videre med utviklingen av din autentisitet, integritet og kommunikasjon. Med en dypere og mer bevisst kommunikasjon handler det om å faktisk nå frem med ditt budskap og din informasjon. Når du mestrer å kommunisere på dypeste nivå med andre mennesker har du lagt et godt og nødvendige fundament for å bli en god rollemodell, en god coachende leder/veileder og inspirasjonskilde som kan hjelpe andre videre i livet.

Fordi du her på Core NLP Master Practitioner lærer dybde-kommunikasjon vil etikk og økologisk kommunikasjon være viktige temaer. Økologisk kommunikasjon er når du kan skape naturlig innflytelse på andre, og samtidig skape balanse i ditt indre og den ytre sosiale sammenheng. Målet med økologisk kommunikasjon er derfor at alle skal vokse (også deg selv) i kommunikasjonen med andre.

Her får du en liten inspirasjonsvideo om autentisitet 

Dette oppnår du med utdannelsen:

 • Kommunikasjon med andre på dypeste nivå
 • Systemisk innsikt og helhetsforståelse
 • Autentisitet i livet som helhet
 • Troverdighet og en inspirasjon for andre
 • Større handlingsfrihet
 • Beherske språket mer elegant
 • Selvledelse og ledelse med mer karismatisk utstråling
 • Forstå kroppens interne responser og raskt lese andres signaler
 • Effektiv utnyttelse av indre ressurser og følelse av indre frihet
 • Vekke til live din genialitet og handle effektivt i ”Zone of excellence”
 • For deg som ønsker en fordypning av nivå
 • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller selvstendig virksomhet
 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil
 • Liker å jobbe med mennesker
 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse
 • Medarbeider som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon
 • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy
  Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.Hva lærer du på utdannelsen?

 • Autentisitet og Somatisk syntaks
 • Integritet og inspirator trening
 • Tidsbaserte teknikker
 • Personlige verdier
 • Praktisk arbeide med språklige formidling og innflytelse
 • Økologisk kommunikasjon og etikk
 • Metaprogrammer
 • LAB-Profile
 • «Zone of excellence»
 • «The Attitude»
 • «New Code» teknikker
 • Mind Body Balancing
 • Språklige teknikker: Sleight of Mouth
 • Språklige teknikker: Beyond Words
 • Språklige teknikker : Advanced Re-framing
 • Språklige teknikker: Metamodel 2+3
 • Advanced linguistics: Cartesian Logic
 • Avanserte mentale forandringsteknikker
 • Advanced Submodalities
 • 4 mat systemet – Presentationsteknik
 • Kvantefysik i NLP
 • Avansert perspektivtagning og selvinsikt
 • Fortellerkunst, formidling og metaforer som forandringsverktøy
 • Teoretisk & Praktisk Prøve
 • Sertifisering

Vil du være en mester i kommunikasjon og skape forandring i andres liv?

  Praktisk informasjon

  Studie

  • Total studietid: 120 timer
   Hjemme studier: 20 timer
   Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

   Pris kr. 35.000,- (rabatter ved flere trinn)

  Sted & Dato

  • Kursdatoer 2024

   M1 – Halden:
   Modul 1:  Uke 50:  12-15. Desember 24
   Modul 2:  Uke 03:  16-19. Januar 25
   Modul 3:  Uke 09:  27-02. Mars 25

  Sertifiseringer

  Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Master Practitioner.

  Hvem underviser og sertifiserer deg?

  Judith DeLozier er en av de opprinnelige utviklere av NLP og er i dag bedre kjent som moderen i utviklingen av NLP, som hun var med til å forme fra starten av, sammen med Robert Dilts og grunnleggerne Richard Bandler & John Grinder. Hun trener stadig den dag i dag, som hovedtrener sammen med Robert Dilts på NLP University og deres utdanninger i California. Hun jobber også sammen med John Tolmie i Skandinavia om å sikre kvalitative NLP  utdannelser internasjonalt og derfor er vi utrolig glade for å kunne presentere nettopp dette unike opplegg for deg her i Norden

  John Tolmie er Master Trainer fra nettopp NLP University, og er den som underviser i pensum og vurderer og evaluerer eksamenene.
  Ethos Academy som er selskapet til John Tolmie & DeLozier Associates International som er selskapet til Judith DeLozier og begge sertifiserer deg.

  Betingelser & Betalingsvilkår

  Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter. Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger. 

  Når du melder deg på vår utdanning betaler du et depositum på 20% for å sikre deg din plass på utdanningen. Denne refunderes ikke om du senere skulle fravelge din plass. Giro for innbetaling av resten av kursavgiften sendes deg på e-post og skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. 

  Vi gjør oppmerksom på at hele kursavgiften er bindende og må betales i sin helhet dersom du er påmeldt. Dette gjelder også om du etter påmelding er forhindret i å delta, og uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet og om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke. 

  Du kan i stedet etter innbetaling av kursavgiften velge å overføre oppstarten av kurset til neste planlagte studiestart ved dokumentasjon av spesielle behov eller fremvisning av legeattest.

  CORE NLP Master Practitioner sertifisering vil bli tildelt til de som deltar tilfredsstillende i programmet.

  Om Oss

  Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

  Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

  Sosiale medier

  Facebook