Skip to content

Hva er NLP?

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) er læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre.
NLP er et resultat av samarbeidet mellom John Grinder, språkprofessor ved Santa Cruz University i California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerte psykologi og datalogi ved samme universitet.

De var nysgjerrige på hvorfor noen av datidens mest fremragende terapeuter hadde så stor suksess med å hjelpe mennesker med deres psykologiske utfordringer, og ville derfor avkode og identifisere hvordan disse terapeuter fikk suksess i arbeidet med deres klienter – og siden lære å gi dette videre til andre.

Bandler & Grinder studerte blant annet Fritz Perls (Gestaltterapi), Virginia Satir (Familieterapi) og Milton H. Erickson (Hypnoterapi), i tillegg til Gregory Bateson (Systemisk Tenkning). Selv om disse terapeuter var veldig ulike som personer var det en overraskende likhet i de underleggende kommunikasjonsmønstre. Ikke bare avdekket de hva som bevisst skjedde mentalt, følelsesmessig og adferdsmessig, de beskrev også terapeutenes ubevisste prosesser og adferdsmønstre på en måte, som gjør det mulig for andre å utvikle samme potensielle talenter.

Bandler og Grinder kartla disse mønstrene, forfinet disse og bygget opp en elegant modell, som her over 45 år senere brukes til effektiv kommunikasjon, raskere læring, personlig forandring, bedre helhetsforståelse og økt livsglede.

NLP har helt siden starten i 1975 utviklet seg videre fra studiet av de beste terapeuter, til et mye bredere studium av eksellent menneskelig kommunikasjon, hos de mest suksessfulle ledere, selgere, lærere, sportsutøvere, og mange andre profesjoner.

NLP metodikken har blitt videreutviklet og er veldig populært rundt om i verden på grunn av de kraftfulle kommunikasjonsteknikker, den praktiske anvendelighet dette har for individ og kommunikasjon i relasjoner, teams og organisasjoner.

NLP fremhever de aspekter ved den menneskelige tilstand som fører til høyere grad av personlig mestring og selvverd, og metodene anvendes internasjonalt bl.a. innenfor ulike bransjer, business, utdannelse, salg med mer. NLP er mer enn bare praktiske forandringsteknikker og elementer fra kognitiv psykologi. Det er rett og slett kommunikasjonsutvikling på høyeste nivå.

Derfor kan NLP brukes på alle livsområder til å forbedre kommunikasjon, relasjoner og resultater og av samme grunn et viktig fundament for å bli en bedre leder, underviser, formidler, og kommunikator.