Skip to content

Core NLP Coaching & Leadership Mastery ®

Utvikling av Selvledelse, Dypere relasjonskompetanse, Praktisk coachingkompetanse og Autentisk lederskap

Core NLP Coaching & Leadership Mastery utdanningen er for deg som vil bringe din personlige kommunikasjons og relasjonskompetanse til høyeste nivå som en inspirerende og mer autentisk rollemodell for andre, som coachende leder/veileder, rådgiver, terapeut, konsulent, underviser eller som kommunikasjonskonsulent.

Core NLP Coaching & Leadership Mastery er en målrettet utdanning som bygger på de to tidligere nivåene. Utdanningen vil bringe deg i den beste posisjon til et bredt sortiment av jobbmuligheter som handler om utviklings & forandrings-arbeid med mennesker. Dette er en helhetlig prosess hvor vi arbeider med dypere overbevisninger og indre drivkrefter på et høyere nivå. Ved å arbeide med hvilke mønstre, rammer og strukturer vi bruker og anvender for å fortolke hverdagens situasjoner, vil vi lettere få til varige og positive endringer. Utvikling og vekst genereres mer naturlig og enklere.

Du vil på dette nivået få alle de nødvendige verktøy du trenger til å jobbe i praksis som en autentisk leder, rollemodell, veileder, og inspirator for andre mennesker. Ikke bare i jobb men også privat vil dine nære relasjoner nyte godt av dine ferdigheter. Nivå 3 kan gjennomføres i umiddelbar forlengelse av Nivå 2  Core NLP Master Practitioner og avsluttes med en internasjonalt anerkjent sertifisering som Core NLP Coaching & Authentic Leadership Facilitator 

Du lærer ikke bare om autentisk lederskap og coaching i praksis, men du lærer også om dyp tilstandskontroll i pressede og stressede situasjoner, teamutvikling, teamflyt, systemisk tenkning, konflikthåndtering og supervisjon. Du blir tatt med på en reise til bedre selvledelse gjennom CORE programmet. Du vil i tillegg lære om de viktige kriterier for god etikk i profesjonell veiledning, og coaching med fokus på at du som rollemodell for andre er kongruent, i balanse, og kan bidra til å skape den fremdrift og kvalitet i målsetningen til den eller de mennesker du jobber med.

Du vil få en verdifull innføring i hvordan du kan bruke din kompetanse på best mulig måte i forhold til dine egne mål og drømmer. Du lærer de nyeste teoretiske og praktiske verktøy innen kommunikasjon og jobber på kurset med å finjustere dine praktiske ferdigheter. For å kunne bli sertifisert skal du demonstrere din Core NLP baserte innsikt og din  kommunikasjons og coachingkompetanse i praksis.

Her har du en link til en artikkel om hvorfor autentisk lederskap er viktig.

https://lederne.no/artikler/5-steg-til-autentisk-ledelse

Ta uforpliktende kontakt med oss hvis du synes hele denne utdanningen høres spennende og interessant ut. 

Hva er suksess egentlig? Her nedenfor får du en liten inspirasjonsvideo

Målgruppe for utdannelsen:

  • For deg som ønsker en videre fordypning i NLP,
   selvledelse, ledelse og utvikling.
  • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller drive selvstendig virksomhet.
  • Ønsker å utvikle en coachende lederstil.
  • Liker å jobbe med mennesker.
  • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker.
  • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse.
  • Medarbeider som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon.
  • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy.
  • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.
  • Privatpersoner som ønsker personlig utvikling og vil være en bedre utgave av seg selv.


   Hva lærer du på utdannelsen?

   • Innføring i terapi, rådgivning, coaching, og undervisning
   • Dypere forståelse i emosjonell Intelligens
   • Relasjonsledelse
   • Transisjons–lederskap (Endringsledelse)
   • Autentisk kommunikasjon & Selvledelse
   • NLP basert Coaching format, du lærer å gi effektive NLP sesjoner
   • NLP basert Coaching & NLP Outcomes, lære å spørre effektivt i coaching
   • Mental tilstand, hvordan du har det når du underviser, formidler og coacher
   • NLP baserte Coaching teknikker, med ulike endringsverktøy.
   • Stresscoaching, hvordan du avhjelper folk med skadelig stress
   • Supervisjon & Intervisjon – veiledningskompetanse
   • Projekt coaching, strategier og motivasjon
   • Teamutvikling, du lærer strategier for teamutvikling
   • Kultur & Endringsarbeide, strategier for omstillingsprosesser i grupper
   • Konflikthåndtering, du lærer teknikker til å håndtere problemer i grupper og en – til – en situasjoner
   • Salgstrening, hvordan få resultater når du skal selge deg selv
   • Forretningsplan & Markedsføring, bruk tid på din personlige målsetning
   • Sports coaching, mål og utfordringer
   • Bygge bro mellom NLP & Coaching.
   • Innføring i de nye norske standarder for  coaching
   • Etiske regler, og etikk i forandringsarbeid
   • Oppvarmnings / Avslapningsøvelser, hva gjør du før og etter en sesjon
   • Oppsummering av nye innsikter og verktøy
   • Coaching sesjoner, trening i grupper og feedback
   • Praktisk demonstrasjon av ferdigheter
   • Sertifisering som Core NLP Coaching & Leadership Facilitator

Vil du være en mester i kommunikasjon og skape forandring i andres liv?

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer
  Hjemme studier: 20 timer
  Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

  Pris kr. 37500,- 

Sted & Dato

 • Kursdatoer 2024
  C1 – Halden
 • Modul 1:  Uke 37:  12-15. September 24
  Modul 2:  Uke 41:  10-13. Oktober 24
  Modul 3:  Uke 45:  07-10. November 24

Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne bli internasjonalt sertifisert og godkjent Core NLP Coach, & Authentic Leadership Facilitator

Hvem underviser og sertifiserer deg?

Judith DeLozier er en av de opprinnelige utviklere av NLP og er i dag bedre kjent som moderen i utviklingen av NLP, som hun var med til å forme fra starten av, sammen med Robert Dilts og grunnleggerne Richard Bandler & John Grinder. Hun trener stadig den dag i dag, som hovedtrener sammen med Robert Dilts på NLP University og deres utdanninger i California. Hun jobber også sammen med John Tolmie i Skandinavia om å sikre kvalitative NLP  utdannelser internasjonalt og derfor er vi utrolig glade for å kunne presentere nettopp dette unike opplegg for deg her i Norden

John Tolmie er Master Trainer fra nettopp NLP University, og er den som underviser i pensum og vurderer og evaluerer eksamenene.
Ethos Academy som er selskapet til John Tolmie & DeLozier Associates International som er selskapet til Judith DeLozier og begge sertifiserer deg.

Betingelser & Betalingsvilkår

Om Oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Sosiale medier

Facebook