Skip to content


Core NLP Practitioner ®

Utviklende kommunikasjon, Økologisk coaching & Dypere Selvforståelse

Ta din kommunikasjon, selvtillit og tro på deg selv til et helt nytt nivå.
På dette grunnleggende 12 dagers sertifiseringsprogram i Nevro Lingvistisk Programmering vil du lære å praktisere de mest effektive psykologiske verktøy som er tilgjengelig i mellommenneskelig kommunikasjon.

Core NLP Practitioner skaper et sterkt fundament for å utvikle autentisk selvledelse, som er selve fundamentet for ledelse i enhver sammenheng.
Ved å arbeide med indre og ytre kommunikasjon vil du oppleve at du blir tydeligere i relasjonen med deg selv og andre, om det så handler om jobb eller privat. Du vil lære deg relasjonsforståelse på dypere nivå og få en grundig innføring i NLP og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre, slik at du som deltaker raskt skal føle deg trygg i bruk av verktøyene.

Denne utdanning kan brukes i forhold til å styrke kommunikasjonsferdigheter innen ledelse, forhandlinger, veiledning, undervisning, coaching, og i andre jobbfunksjoner. Det er viktig å presisere at de fleste velger utdannelsen for å lære å håndtere hverdagens utfordringer i jobb og privatliv, skape mer flyt, fjerne begrensninger, bli bedre til å motivere seg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette nye mål og derved skape det liv de ønsker både på jobb og privat..

Utdannelsen bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser for å få kunnskapen under huden. Siden vi jobber praktisk med innholdet bærer utdannelsen navnet Practitioner eller utøver på norsk. Arbeidet med innholdet sikrer at du lærer essensen i NLP samtidig som du integrerer denne viten i deg selv og tilegner deg et positivt og inspirerende syn på livet. Du vil også lære å bruke en rekke praktiske og effektive redskaper til å skape forandringer for deg selv og andre.

Du lærer de viktigste byggestein om hvordan mennesker opplever verden ulikt, og hvordan vi uttrykker oss på ulik måte. Du lærer om hvordan vi mennesker samhandler og organiserer våre personlige opplevelser gjennom tanker, følelser, språk og adferd. Vi beveger oss også dypere inn i din egen kommunikasjon – du lærer hvordan du skaper et respektfullt indre (selvrespekt) som er forutsetningen for å respektere andre og kunne balansere et ytre miljø (det relasjonelle). Du lærer om presis kommunikasjon. Om hvordan språk og spørsmål kan endre adferd. Du lærer også om hvordan du får tilgang til indre ressurser du ikke bruker så ofte. Vi jobber med forandringsverktøy og mentale NLP teknikker, som kan skape utrolig store forandringer hos oss selv og hos andre. Til slutt binder vi tingene sammen og jobber med å integrere din læring.

Vårt utdannelses forløp består av tre nivåer som bygger på hverandre.
Det starter med Nivå 1 Core NLP Practitioner,
Nivå 2 Core NLP Master Practitioner, Nivå 3 Core NLP Coaching & Leadership Mastery, og i tillegg har et nivå 4, hvor du kan utdanne deg som NLP Trainer. NLP har eksistert i over 40 år og trenger stadig fornyelse i tråd med tidens ulike utfordringer. Vi er stolte over å kunne presentere det beste utdanningsinnhold i moderne NLP, og det personlig transformerende program Connected Resonance (CORE).

Hva sier studentene?

NLP-utdanningen er definitivt det beste jeg har gjort for meg selv og andre. Jeg har som leder gjennom mange år hatt mye på selvutvikling og lederutvikling. Dette har overgått alt og tatt meg til høyder jeg på forhånd ikke kunne forestilt meg. 

Hva sitter jeg igjen med etter endt utdannelse på Ethos Academy? Jo det skal jeg fortelle deg: Et helt nytt jeg. En helt ny forståelse både ovenfor meg selv men også for andre mennesker. En større innsikt. En bredere selvinnsikt. Jeg har lært om kommunikasjon, ledelse og selvledelse gjennom teknikker og øvelser. Stiftet nye bekjentskap, kontakter og ikke minst vennskap for livet. Jeg anbefaler Ethos Academy og Core NLP på det sterkeste. Til alle.

Jeg har fått en stor selvinnsikt, og jeg har en stor ro inni meg som jeg kanskje aldri har hatt før. Jeg kjenner at jeg lever med hver eneste fiber i kroppen min.
Jeg anbefaler av hele hjertet mitt å starte NLP coach utdanning. Det har endret livet mitt for alltid. Det er en reise i mitt indre som jeg aldri ville ha vært foruten. Jeg føler dyp takknemlighet og glede.

Dette oppnår du med utdannelsen: 

 • Større autentisitet og selvforståelse
 • Bedre selvledelse og sterkere rollemodell
 • Økt integritet
 • Stille gode effektive spørsmål og være presis i kommunikasjon
 • Endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå
 • Flere valgmuligheter i adferd og handlinger
 • NLP teknikker til å justere negative overbevisninger og fortidens hemmende opplevelser
 • Strategier for mestring og selvtillit
 • Større selvrespekt
 • Større kreativitet i forhold til fremtidens muligheter
 • I kontinuerlig prosess for å realisere konstruktive økologiske mål i fremtiden


Målgruppe for utdannelsen:

 • Ledere som ønsker å være mer autentiske og som ønsker å arbeide med selvledelse for å bli en bedre leder og rollemodell
 • Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker flere og sterkere verktøy i kommunikasjon.
 • HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonkompetanse.
 • Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
 • Medarbeidere og medmennesker som ønsker bedre selvledelse, personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd for å bli en bedre utgave av seg selv.
 • Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
 • Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhet

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Økt motivasjons og relasjonskompetanse
 • NLP presupposisjoner: overbevisninger for en NLP Practitioner
 • Velformulert Outcome: en modell for velformulert og kongruent målsetning
 • Rapport: Hvordan få kontakt med folk i øyeblikket
 • Sensory acuity: Hvordan lese folk ved å se sensoriske endringer
 • Ubevisst Signalsystem: Hvordan få til troverdig kommunikasjon med det ubevisste sinn
 • NLP epistemologi: Hvordan vi vet det vi vet!
 • The Classic Code and New Code NLP kjennetegn; Hvordan NLP har utviklet seg.
 • New Code NLP: Hva det er og hvordan virker det.
 • Representasjons systemer: Hvordan folk bygger sine indre forestillinger.
 • Øye mønstre: lær å lese ubevisste signaler i øynene til andre mennesker.
 • Submodaliteter: finere forskjeller, som danner mening ut ifra vår indre representasjon
 • Swish Patterns: endre vaner, tilstander, og skape ny retning.
 • Overbevisningsendring: bruke submodaliteter til å endre begrensende overbevisninger.
 • Modellerings strategi: måten vi kan lære av andres suksess!
 • Ankring: Hvordan vi er programmert gjennom ekstern og intern stimuli.
 • Milton Modell: opprettholde kontakt gjennom ledende språkmønstre.
 • Meta Modell: å åpne opp for det som filtreres vekk i opplevelsene i språket.
 • Reframing: elegant måte å skape ny betydning i forhold til problemer og uenigheter.
 • Seks trinns reframe: Hvordan vi kan bruke ubevisste signaler til å endre en tilstand og skape nye muligheter.
 • Logiske nivåer: Strukturen av være mental representasjon.
 • Fobi kuren: lær å eliminere fobier.
 • Metafor: bruke metaforer til å skape kraftfull beskjed til det ubevisste sinn.
 • Visual squash: skape balanse i forhold til indre konflikter og oppnå kongruens.

Endre livet ditt allerede i dag. Start din personlige reise.

  Praktisk informasjon

  Studie

  • Total studietid: 120 timer
   Hjemme studier: 20 timer
   Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

   Pris kr. 35.000,- (rabatter ved flere trinn)

  Sted & Dato

  • Kursdatoer 2024
  • P1 – Fredrikstad
   Modul 1:  Uke 42:  17-20. Oktober 24
   Modul 2:  Uke 46:  14-17. November 24
   Modul 3:  Uke 50:  12-15. Desember 24


  Sertifiseringer

  Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Practitioner.

  Hvem underviser og sertifiserer deg?

  Judith DeLozier er en av de opprinnelige utviklere av NLP og er i dag bedre kjent som moderen i utviklingen av NLP, som hun var med til å forme fra starten av, sammen med Robert Dilts og grunnleggerne Richard Bandler & John Grinder. Hun trener stadig den dag i dag, som hovedtrener sammen med Robert Dilts på NLP University og deres utdanninger i California. Hun jobber også sammen med John Tolmie i Skandinavia om å sikre kvalitative NLP  utdannelser internasjonalt og derfor er vi utrolig glade for å kunne presentere nettopp dette unike opplegg for deg her i Norden

  John Tolmie er Master Trainer fra nettopp NLP University, og er den som underviser i pensum og vurderer og evaluerer eksamenene.
  Ethos Academy som er selskapet til John Tolmie & DeLozier Associates International som er selskapet til Judith DeLozier og begge sertifiserer deg.

  Betingelser & Betalingsvilkår

  Ta kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter. Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger. Når du melder deg på vår utdanning betaler du et depositum på kr  7500,- for å sikre deg din plass på utdanningen. Denne refunderes ikke om du senere skulle melde deg av. Vanlige regler for angrefrist gjelder.  Giro for innbetaling av resten av kursavgiften sendes deg på e-post og skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Vi gjør oppmerksom på at hele kursavgiften er bindende og må betales i sin helhet dersom du er påmeldt. Dette gjelder også om du etter påmelding er forhindret i å delta, og uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet og om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke. Du kan i stedet etter innbetaling av kursavgiften velge å overføre oppstarten av kurset til neste planlagte studiestart ved dokumentasjon av spesielle behov eller fremvisning av legeattest

  Om Oss

  Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

  Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

  Sosiale medier

  Facebook