Relasjons Coaching

Skap god balanse i relasjoner
Dette område av coaching handler om å skape mulighet for god balanse i parforhold, familierelasjoner og jobbrelasjoner.

Coachingen har fokus på at alle parter blir hørt, respektert og forstått med henblikk på å løse en fastlåst situasjon. Det kan være behov for dette i parforholdet, i familien, i forhold til egne barn og ungdom, men også på jobben. Kanskje du vet noe om hvor vanskelig det kan være å håndtere egne følelser i relasjon til andre, fordi vi ser ting på ulik måte og har ulike behov? Gjennom relasjonscoaching lærer alle involverte parter noe om hverandres følelser og verdier, og derfor noe om seg selv. Du lærer om hvordan du håndterer vanskelige følelser i relasjon til andre, og kan oppnå større forståelse og respekt i relasjon til de eller den det gjelder. Ta kontakt for mer informasjon om denne 6 timers pakken.

Du oppnår med Relasjonscoaching:

 • Bedre forståelse internt i relasjoner

 • Bedre innsikt i hverandres verdier og grenser

 • Økologisk balanse, forståelse og respekt

 • Bedre intern kommunikasjon

 • Større selvrespekt i måten å kommunisere

 • Håndtere vanskelige følelser i relasjonen til andre

Målgruppe for tjenesten:

 • Familiære relasjoner og parforhold

 • 2 individuelle parter i arbeidslivet (konflikt)

Tid:

 • 6 timer:

 • 1 x 60 min med hver person (innledende samtale)

 • 1 x 120 min sammen

 • 1 x 60 min med hver person (oppsummering)

 • Over en tidsavgrenset periode. 

Bestilling via: post@ethosacademy.no eller mobil: 41026027.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.