Core NLP Coach ®

Ta din personlige kommunikasjons og coachingkompetanse til høyeste nivå 


NLP Coach er kurset for deg som vil ta dine personlige kommunikasjonskompetanse til høyeste nivå som inspirerende rollemodell for andre, som veileder, rådgiver, terapeut, underviser og som kommunikasjonskonsulent.


Med denne utdanning på topp av Core NLP Practitioner og CORE NLP Masterpractitioner vil du bringe deg i beste posisjon til et bredt sortiment av jobbrelaterte muligheter, og i forandringsarbeide med andre mennesker som internasjonalt sertifisert – profesjonell coach.

Du vil på denne utdanningsdel få alle de nødvendige verktøy til å jobbe i praksis som en troverdig rollemodell, veileder, og inspirator for andre mennesker. Ikke bare i jobb men også privat vil dine nære relasjoner nyte godt av dine ferdigheter. Dette kurs kan gjennemføres i umiddelbar forlengelse av ditt Core NLP Master Practitioner studie, og avsluttes med en internasjonal anerkjent sertifisering som Core NLP Coach (Coach of Connected Resonance & Neuro Linguistic Psychology).

Du lærer ikke bare å være en profesjonell coach på denne utdanningsdel, men lærer også om dyb tilstandskontroll i pressede situasjoner, teamutvikling, systemisk tenkning, konflikthåndtering, og supervisjon. Du blir tatt med på en personlig forsoningsreise med deg selv i del 5 og 6 av CORE programmet. Du lærer på utdannelsen om kriterier for etikk i profesjonell coaching med fokus på at du som coach er kongruent, i balanse, og kan bidra til å skape den fremdrift og kvalitet i målsetningen til den eller de som coaches.

Du vil få en verdifuld innføring i hvordan du blir entreprenør og lager din egen coach/veiledningsvirksomhet. Du lærer de nyeste teoretiske og praktiske verktøy i dagens suksesscoaching og jobber på kurset med å finjustere dine praktiske ferdigheter. For å kunne bli sertifiseret skal du demonstrere dine kompetansetilegnelser i coaching–sessjoner med klienter, dette kan vi hjelpe deg med å arransjere.

Målgruppe for utdannelsen:
– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.
– Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
– Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker samtale og utviklingsverktøy i kommunikasjon.
– HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonskompetanse.
– Medarbeidere, som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd.
– Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
– Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhed.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Innføring i terapi, rådgivning og coaching, forskjellige rettninger
 • Coaching format, du lærer å gi effektive coaching sesjoner
 • Coaching & NLP Outcomes, lære å spørre effektivt i coaching
 • Coaching tilstand, hvordan du har det når du coacher
 • Coaching teknikker, komplementært til NLP, du får ulike endringsverktøy.
 • Stresscoaching, hvordan du avhjelper folk med skadelig stress
 • Supervisjon & Intervisjon – veiledningskompetanse
 • Tele Coaching, lær deg telefon coaching med klienter
 • Projekt coaching, strategier og motivasjon
 • Teamudvikling, du lærer strategier for teamutvikling
 • Kultur & Endringsarbeide, strategier for omstillingsprosesser i grupper
 • Konflikthåndtering, du lærer teknikker til å håndtere problemer i grupper og en – til – en situasjoner
 • Salgstrening, hvordan få resultater når du skal selge dine tjenester
 • Forretningsplan & Markedsføring, bruk tid på din personlige målsetning
 • Sports coaching, mål og utfordringer
 • Bygge bro mellom NLP & Coaching.
 • ICFs kernekompetanser, standarder som profesjonell coach
 • ICFs Etiske regler, etikk i coaching
 • Forudsetning for HNLP Coaching
 • Opvarmnings / Avslapningsøvelser, hvad gjør du før og etter en sessjon
 • Oppsummering av nye innsikter og verktøy
 • Coaching sessjoner, trening i grupper og feedback
 • Praktisk demonstrasjon av ferdigheter
 • Sertifisering som Coach

 

Bli med å gjør en forandring i ditt liv.

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

Sted & Dato

Vår 2018 Halden:

07/03 – 11/03 kl. 0900 – 1800

04/04 – 08/04 kl. 0900 – 1800


Vår 2019 Halden:

20/03 - 24/03 kl 0900 - 1800

3/4 - 7/4 kl 0900 - 1800

Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Coach

Kursholder

Kursholder på Core NLP Coach programmet er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betingelser & Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter:
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger.
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt.
Påmeldinger senere enn 4 uker før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.
Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.

CORE NLP Coach sertifisering vil bli tildelt til de som deltar tilfredsstillende i programmet.