Skip to content

NLP Leadership & Executive Coach

Et liv i økologisk balanse med autentisk coaching, formidlings og lederskapskompetanse

Dette er en videreutdanning for deg som allerede er utdannet NLP Coach. Denne serie av ulike en, to og tre dagers kurs vil gi deg muligheten for å ta din coaching kompetanse til et helt nytt nivå. Serien består av flere kortere mini-kurs hvor du kan velge å ta det kurs som passer for deg eller å ta hele serien og bli sertifisert som NLP Leadership & Executive Coach 

Denne kursserie bygger derfor videre på din utdanning som NLP Coach.
Her vil du få være en del av helt spesielle prosesser som vil ta din coachkompetanse og rekkevidde til nye høyder. Utdannelsen som helhet tar utgangspunkt i at du kan få nøye innføring i hvordan du kan bruke dine kommunikasjonsgaver på den best tenkelig måte, og samtidig bevare en god intern økologi, som sikrer du er bedre i balanse med deg selv og dine verdier. Utdannelsen som NLP Leadership & Executive Coach, består av følgende mini kurs:

Executive Coaching & Organisasjonsutvikling. – 1 dag
     Dypere innføring i organisasjonsutviklingsprosesser og konkrete verktøy
     i forhold til å jobbe med lederutvikling og coaching i bedrifter.

Relasjons Coaching & Konflikthåndtering (Mediasjon) –  1 dag
     Dypere innføring i Par og familieterapeutiske prosesser, og konkrete 
     verktøy til å jobbe med Mediasjon & Konflikthåntering:

Teamutvikling & Forumspil. – 2 dager
     Dypere innføring og verktøy i arbeidet med Teamutviklingsprosesser,
     i tillegg til holdnings og grupperefleksjonprosesser med Forum Spill.

Presentasjonsteknikk & Karismatisk formidlingskompetanse – 2 dager
     Dypere innføring i presentasjonsteknikk, formidlingskompetanse, 
     foredragsvirksomhets og utvikling av karismatisk fremtoning.

Vision Quest – 3 dager
      Økologisk/Helhetsbasert personlig visjons og fremtidsplan.
      Her lærer du å utvikle din personlige visjonsplan for din drømme-
      fremtid, gjennom strukturert økologisk målarbeid og planlegging.

I tillegg får du på utdannelsen som NLP Leadership & Executive Coach programmet følgende prosesser.

Core Shadow Alignment Process, – 1 dag
     Utviklingsprosess for bedre selvledelse. Dyp helingsprosess for utvikling
     av mer kongruent adferd og høyere grad av autentisk selvledelse. 

Vi anbefaler deg kurspakken her som helhet, fordi den vil gi deg en mye bredere perspektiv på hvor og hvordan du kan få brukt dine kommunikasjonsgaver og coachingkompetanse, pluss at du kan spare over 50 prosent i forhold til å kjøpe kursene seperat.

Hva får du på denne utdannelsesdel:

 • Du får dyp innsikt i rollen som Relasjons-coach så du effektivt kan hjelpe familiesystemer og parforhold med å utvikle seg.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Executive og Organisasjons-coach, slik du kan hjelpe teams og organisasjoner med å utvikle kollektiv intelligens og skape de ønskete resultater.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Fasilitator, så du kan utvikle deg i rollen som profesjonell foredragsholder, lære deg karismatisk fremtoning og få suksess som workshop-prosessleder
 • Du vil gjennom Core Shadow Alignment prosessen kunne arbeide på å integrere mer autentisk lederskap i rollen som coach, hvilket betyr du vil kunne fremstå balansert med tyngde og soliditet. Gjennom den autentiske fremtoning, vil omverden lettere kunne ta til seg den informasjon du formidler. Med andre ord, du kan ikke spille en Leadership & Executive Coach, du må selv være en autentisk rollemodell, for å få til resultater med de du jobber.
 • Som Team Coach får du verktøy til å kartlegge gruppedynamikk, og veilede andre i å skape indre og ytre motivasjon, og handlingsvilje, hvilket er uvurderlig for alle systemer. Vi gir deg derfor her en totalpakke som vil åpne for at du som coach kan spesialisere din kompetanse og dine innsikter.
 • Vision Quest er en vakker og dyp prosess for deg som ønsker å stå stødig i egne valg, og leve i pakt med dine verdier. Samtidig vil det åpne opp for dine visjoner og drømmer, så du bedre kan se veien videre, i relasjon til din helse, familie, venner, økonomi, jobb, karriere, personlige utvikling og alle andre viktige livsområder. Dette vil sikre deg en økologisk sunn reise videre i rollen som Coach. 

Studie

 • Total studietid: 90 timer

 • Hjemme studier: 10 timer

 • Tid: 10 dager (2 x 5 dager)

Sted & Dato

 • Vinter 2021 – Halden:
  Uke 05: 03.02.21 – 07.02.21  kl. 0900 – 1800
  Uke 09: 03.03.21 – 07.03.21  kl. 0900 – 1800

  Vinter 2022 – Halden
  Uke 05: 02.02.22 – 06.02.22  kl. 0900 – 1800
  Uke 10: 09.03.22 – 13.03.22  kl. 0900 – 1800

Målgruppe for utdannelsen:

 • For deg som ønsker en fordypning i visjonprosesser, kultur og teamutvikling, ledercoaching, relasjonscoaching, og som fasilitering/foredragsholder

 • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller drive selvstendig virksomhet

 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil 

 • Liker å jobbe prosessorientert med mennesker

 • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse

 • Medarbeidere som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon

 • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy

 • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.

 • Privatpersoner som ønsker personlig utvikling og vil være en bedre utgave av seg selv.– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Stage-anchoring
 • Presentasjonsteknikker
 • Team-dynamics
 • Spiritualitet & Identitets Coaching
 • Systemisk Tenkning
 • Høyre/Venstre Hemisfære trening
 • Prestasjon & Motivasjonsstrategier
 • Stressmestringsteknikker
 • Selvledelse / Selvkonsept
 • Coachingverktøy for arbeide med ledelse og organisasjoner
 • Karisma-workshop
 • Verdi-ledelse
 • Relasjonscoaching i praksis
 • 4 brever til fremtiden – visjonsprosess
 • Kongruens-trening
 • Tilstandsbygger, Statecontrol
 • Vision Quest

Priser


Executive Coaching & Organisasjonsutvikling.
 – 1 dag        kr.    6500,-
Onsdag den  3. mars 2021 kl. 0900 – 1800

Relasjons Coaching & Konflikthåndtering – 1 dag                kr.    6500
Onsdag den 3. februar 2021 kl. 0900 – 1800

Prosesscoach for Teamutvikling & Forumspil. – 2 dager      kr.  13000,
Torsdag og Fredag den 4-5. mars 2021 kl. 0900 – 1800 

Presentasjonsteknikk & Karismatisk formidling – 2 dager   kr.  13000,-
Lørdag og Søndag den 6-7. mars 2021 kl. 0900 – 1800 

Vision Quest – 3 dager                                                              kr.  19500,-
Fredag til Søndag den 5-7. februar 2021 kl. 0900 – 1800

For deg som er utdannet som NLP Coach! 

Du sparer nå hele 40 % på å kjøpe alle 5 kurs samlet og får i tillegg 

Core Shadow Alignment Prosessen til en verdi av kr. 6500,- 
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 0900 – 1800  

Din besparelse blir da samlet på hele 30000 kroner og du blir samtidig internasjonalt sertifisert som NLP Leadership & Executive Coach
Samlet pris for kjøp av denne utdannelsesdelen                        kr. 35000,-  

Er du klar til å forandre livet ditt og skape din fremtid?

Betingelser & Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter. Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger. 

Når du melder deg på vår utdanning betaler du et depositum på 20% for å sikre deg din plass på utdanningen. Denne refunderes ikke om du senere skulle fravelge din plass. Giro for innbetaling av resten av kursavgiften sendes deg på e-post og skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. 

Vi gjør oppmerksom på at hele kursavgiften er bindende og må betales i sin helhet dersom du er påmeldt. Dette gjelder også om du etter påmelding er forhindret i å delta, og uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet og om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke. 

Du kan i stedet etter innbetaling av kursavgiften velge å overføre oppstarten av kurset til neste planlagte studiestart ved dokumentasjon av spesielle behov eller fremvisning av legeattest.

Om oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Page Menu

WordPress News

Startups and Tech

People and Leaders

Social Follow

Facebook

Twitter

Linkedin