Leder Coaching

Dette er individuell ledercoaching (Executive Coaching) for deg som ledelsesorientert ønsker å være en inspirasjon for andre mennesker.

Det kan omhandle temaer om utvikling innen egen rolle og person, helse og helhet, strategi, kommunikasjon, teamforståelse, og forandringsprosesser. Du kan også få jobbet med dine indre ressurser, verdier og motivasjon. Samtidig er coachingen også nyttig om du ønsker å få til en bedre balanse mellom jobblivet og privatlivet. I coachingen kan det derfor jobbes med alle typer private og jobbrelaterte utfordringer som påvirker deg i rollen som leder. Vi bruker kartleggingsverktøyet Talent Dynamics i arbeidet, noe som kan gi deg et stort innblikk i de oppgaver og arbeidsområder som du mestrer best, og hvor du har et konkret utviklingspotensiale. Samtidig gir dette også et grundig innblikk i din kommunikasjon og tenkning. I coachingen kan vi også jobbe med helserelaterte utfordringer og utfordringer som kan oppstå. Executive Coaching hos Ethos Academy fokuserer på å bringe frem det beste i deg, slik at du kan fungere som et strålende forbilde for dine medarbeidere, og samtidig ivareta helsen og privatlivets interesser. Executive Coaching er prosessorientert og foregår ved at vi møtes i 3 x 90 min i et forhåndsavtalt tidsrom.

Du oppnår med Executive coaching:

  • Personlig vekst

  • Bedre motivasjon og mål fokus

  • Bedre indre ressursutnyttelse

  • Økologisk balanse mellom jobben og privatlivets interesser

  • Helhetlig helsefokus

  • Bedre innsikt i egen og andres kommunikasjon

  • Innsikt i motivasjon av ansatte og elever

  • Håndtere vanskelige følelser i rollen som leder

Målgruppe for tjenesten: Topp og mellomledere i bedrifter og institusjonerHR sjefer, lærere, rådgivere og veiledere.

Tid: 3 x 90 min over en tidsavgrenset periode. For bestilling: post@ethosacademy.no eller mobil: 41026027.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.