Skip to content

Karriere Coaching

Skap foranding i jobbsituasjonen

Dette er en individuell coaching for deg som ønsker forandring i jobbsituasjonen og står ovenfor mulige karrierevalg. Her kartlegger vi dine talenter, tar utgangspunkt i dine verdier, interesser, indre ressurser og motivasjon.

Målet er å få deg til å orientere deg imot mulige interesseområder og jobbfunksjoner, hvor du med største sannsynlighet vil bruke ditt talent rett. Ved forandringsprosesser i bedrifter vil karrierecoaching kunne gi din arbeidsgiver et innblikk i hvordan man kan oppnå optimal utnyttelse av dine kvaliteter, samtidig som du blir mer bevisst om hva du ønsker. Vi møtes i første omgang ansikt til ansikt i 90 min for en kartlegging og profilanalyse, og møtes deretter 2 x 90 min for videre coaching i forhold til dine ønsker.

Du oppnår med Karriere Coaching:

 • Bedre jobbrelatert ressursutnyttelse
 • Bedre målretning av fremtidsvisjoner
 • Økologisk balanse mellom jobbfunksjon og privatlivets interesser
 • Kartlegging av talenter, motivasjon og kompetanse
 • Større arbeidsglede og trivsel
 • Klarhet i karrierevalgMindre negativ stress

 

Tid: 3 x 90 min over en tidsavgrenset periode. For bestilling: post@alexandera21.sg-host.com eller mobil: 97747076

Målgruppe for tjenesten:

 • Mennesker som søker nye utfordringer
 • Mennesker som er i omstillings og forandringsprosesser.
 • Arbeidsledige på jakt efter ny mening i jobblivet
 • Omskoleringskandidater
 • Unge mennesker med fokus på fremtidsmål

Endre livet ditt allerede i dag. Start din personlige reise.

Om Oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Page Menu

WordPress News

Startups and Tech

People and Leaders

Social Follow

Facebook

Twitter

Linkedin