Core NLP Coach ®


Ta din personlige kommunikasjon og coachingkompetanse til høyeste nivå

Core NLP Coach er kurset for deg som vil bringe din personlige kommunikasjonskompetanse til høyeste nivå som inspirerende rollemodell for andre, som coachende leder/veileder, rådgiver, terapeut, konsulent, underviser eller som kommunikasjonskonsulent.

Nivå 3 Core NLP Coach er en målrettet utdanning som bygger på de to tidligere nivåene. Core NLP Coach vil bringe deg i den beste posisjon til et bredt sortiment av jobbmuligheter som handler om forandrings- arbeid med mennesker. På dette nivået jobber vi med kommunikasjon på et høyt nivå, med tankene bak tankene. Hvorfor tenker jeg som jeg gjør? Vi jobber med hvordan vi reflekterer, fortolker og tenker om våre erfaringer. Dette er en helhetlig prosess hvor vi arbeider med dypere overbevisninger og drivkrefter på et høyere nivå. Ved å arbeide med hvilke mønstre, rammer og strukturer vi setter våre tanker inn i og anvender for å fortolke hverdagens situasjoner, vil vi lettere få til varige og positive endringer. Utvikling og vekst genereres mer naturlig og enklere.
Du vil på dette nivået få alle de nødvendige verktøy du trenger til å jobbe i praksis som en autentisk leder, rollemodell, veileder, og inspirator for andre mennesker. Ikke bare i jobb men også privat vil dine nære relasjoner nyte godt av dine ferdigheter. Nivå 3 kan gjennomføres i umiddelbar forlengelse av Nivå 2 Core NLP Master Practitioner og avsluttes med en internasjonalt anerkjent sertifisering som Core NLP Coach

Du lærer ikke bare å være en profesjonell coach på denne utdanningsdelen, men du lærer også om dyp tilstandskontroll i pressede og stressede situasjoner, teamutvikling, teamflyt, systemisk tenkning, konflikthåndtering og supervisjon. Du blir tatt med på en personlig forsoningsreise gjennom CORE programmet. Du vil lære om de viktige kriterier for god etikk i profesjonell coaching med fokus på at du som coach er kongruent, i balanse, og kan bidra til å skape den fremdrift og kvalitet i målsetningen til den eller de som coaches.

Du vil få en verdifull innføring i hvordan du kan bruke din kompetanse på best mulig måte i forhold til dine mål og drømmer. Du lærer de nyeste teoretiske og praktiske verktøy i dagens suksess coaching og jobber på kurset med å finjustere dine praktiske ferdigheter. For å kunne bli sertifisert skal du demonstrere din coach-kompetanse i praksis.

Målgruppe for utdannelsen:

 • For deg som ønsker en videre fordypning i selvledelse, ledelse og utvikling

 • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller drive selvstendig virksomhet

 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil

 • Liker å jobbe med menneskers utvikling

 • Liker å jobbe prosessorientert med mennesker

 • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse

 • Medarbeider som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon

 • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy

 • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.

 • Privatpersoner som ønsker personlig utvikling og vil være en bedre utgave av seg selv.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Innføring i terapi, rådgivning og coaching, forskjellige rettninger
 • Coaching format, du lærer å gi effektive coaching sesjoner
 • Coaching & NLP Outcomes, lære å spørre effektivt i coaching
 • Coaching tilstand, hvordan du har det når du coacher
 • Coaching teknikker, komplementært til NLP, du får ulike endringsverktøy.
 • Stresscoaching, hvordan du avhjelper folk med skadelig stress
 • Supervisjon & Intervisjon – veiledningskompetanse
 • Tele Coaching, lær deg telefon coaching med klienter
 • Projekt coaching, strategier og motivasjon
 • Teamudvikling, du lærer strategier for teamutvikling
 • Kultur & Endringsarbeide, strategier for omstillingsprosesser i grupper
 • Konflikthåndtering, du lærer teknikker til å håndtere problemer i grupper og en – til – en situasjoner
 • Salgstrening, hvordan få resultater når du skal selge dine tjenester
 • Forretningsplan & Markedsføring, bruk tid på din personlige målsetning
 • Sports coaching, mål og utfordringer
 • Bygge bro mellom NLP & Coaching.
 • DNCF standarder som profesjonell coach
 • DNCFs Etiske regler, etikk i coaching
 • Forudsetning for HNLP Coaching
 • Opvarmnings / Avslapningsøvelser, hvad gjør du før og etter en sessjon
 • Oppsummering av nye innsikter og verktøy
 • Coaching sessjoner, trening i grupper og feedback
 • Praktisk demonstrasjon av ferdigheter
 • Sertifisering som Coach

Vil du være Coach og en inspirasjon for andre?

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemmestudier: 20 timer

 • Tid: 15 dager 

 • Pris: kr. 39.500,- (rabatter ved flere trinn)

Sted & Dato

Halden, Vinter 2023:
Uke 02:  11.01.23 – 14.01.23 kl. 0900 – 1700
Uke 06:  08.02.23 – 11.02.23  kl. 0900 – 1700
Uke 10:  08.03.23 – 11.03.23  kl. 0900 – 1700
Uke 13:  31.03.23 – 02.04.23  kl. 0900 – 1700 (Core 3)  

Sertifiseringer

Denne utdannelsen er den eneste offisielle godkjente utdanning i Norge gjennom Judith DeLozier og DeLozier Associates.
Som kvalitetsstempel på at dette er blant de beste utdannelser du kan få innen NLP, sertifiseres du derfor både av NLP Co-Developer Judith DeLozier og John Tolmie. 

Kursholder

Kursholder på Core NLP Coachutdannelsen er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

 

 

Om oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Social Follow