Walk the talk – Autentisk formidling

Dette er et kurs som omhandler autentisk og karismatisk formidling og presentasjonsteknikk, og er for deg som vil være en mester i formidling.

Dette er et kurs som omhandler autentisk og karismatisk formidling og presentasjonsteknikk, og er for deg som vil være en mester i formidling.

Ofte kan nervøsitet og manglende selvtillit i overføring av informasjon, hemme oss. For veldig mange fremkaller det stress å stå foran en forsamling mennesker for å overføre kunnskap, viten og innsikt. Du vil få en innføring i hvordan du får frem dine iboende karismatiske og autentiske særtrekk, noe som vil bidra til at du lettere når frem med dine budskaper. Du vil lære alle de nødvendige teknikker for å ledeog formidleinformasjon effektivttilen gruppemennesker,medstyrke, karisma, humor, innlevelse, variasjon og engasjement. Du får også den nødvendige viten og de viktigste verktøy til å formidle på en nærværende måte.

Du oppnår med Walk the talk:
Lede og formidle informasjon mer effektivt
Større letthet og mindre nervøsitet i fremføring
Økologisk balanse mellom hva du formidler og hvem du er
Større styrke og gjennomslagskraft
Formidling med integritet og verdighet
Selvtillit i det å presentere og formidle budskaper
Større innsikt i karismatisk fremtoning

Målgruppe for tjenesten:
Lærere, undervisere, coacher, HR avdelinger, ledere og selgere

Tid:
6 timer. Kun på bestilling.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.