Vilkår og betingelser

Her finner du all informasjon om vilkår og betingelser for studier og kurs hos Ethos Academy AS. 

Noen studier og kurs er i samarbeid med MetaResource AS. Vilkår og betingelser gjelder for alle.

Påmelding til kurs og studier hos Ethos Academy AS er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt på e-post av kunde.

Krav om oppmøte/deltakelse

Alle våre kurs fordrer 90% deltakelse for å oppnå kursbevis/sertifisering. Vi er behjelpelige med ekstraundervisning mot betaling for å ta igjen tapt tid.

Betaling

Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt før 1 måned før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Påmeldinger senere enn 1 måned før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.

Påmelding til et av studiene mer enn 1 måned før kursstart faktureres med depositum kr. 5000,-  ved bekreftelse eller når det er nok deltakere.

Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest.  Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.

Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.

Dersom en ansatt ikke kan benytte seg av plassen kan denne fritt overføres til en annen fra samme firma inntil 3 dager før kursstart. Dette må meldes skriftlig til post@ethosacademy.no.

Angrerett

Studenten har rett til å angre påmeldingen innen 14 dager etter påmelding. Et administrasjonsgebyr på kr 250,- påløper.

Skriftlig avmelding kreves, og det er studentens ansvar å sørge for at den mottas av skolen innen angrerettsfristen.

Angrerettsskjema kan lastes ned her.

Ved sykdom

Ved eventuell sykdom må Ethos Academy varsles senest 24 timer før kursstart med gyldig legeattest. Deltaker vil få utsatt kursstart til neste tilsvarende kurs hos Ethos Academy.

Ved utelatt oppmøte

Ved varsel samme dag mister deltaker plassen og kursavgift refunderes ikke. Ønskes spesialundervisning kan dette tilbys etter avtale.

Din påmelding er gyldig for det kurset du har betalt for. Dersom du uteblir fra hele eller deler av kurset kan du søke om gjesteplass på andre kurstidspunkt dersom det er praktisk og innholdsmessig forsvarlig. 

Betalingsutsettelse

I noen få tilfeller etter individuell avtale.


Mislighold av betaling

Ved mislighold av betalingsforpliktelsene bortfaller skolens forpliktelser. Manglende betaling av studieavgiften medfører tap av studierettighetene, og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Bekreftelse og sertifiseringsbevis kan holdes tilbake.

Dersom skolen ikke mottar en skriftlig avmelding innen 14 dager etter påmelding er mottatt, forblir studentens studierettigheter for undervisning opprettholdt og studieavgiften innkreves på ordinær måte.

For kurs (ikke studier) 

Avmelding mer enn to uker før arrangementet belastes 50 % av avgiften. Ved avmelding denne dato eller senere belastes hele avgiften. Skriftlig melding må sendes post@ethosacademy.no

For kurs som holdes i regi av innleide kursholdere kan det i tilkomme andre regler. Se informasjon publisert ved hvert enkelt kurs. 


Endringer/forbehold

Ethos Academy AS tar forbehold om å kunne endre generelle bestemmelser og avlyse annonserte kurs dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere i kursperioden. Vi tar også forbehold om at fagplan for kurs kan bli endret, om at priser kan øke, og om eventuelle trykkfeil i prislister, studieinformasjon, studiebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for kurs.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med for få påmeldte, sykdom eller andre uforutsette hendelser. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.