Autentisk Kommunikasjon & Systemisk Økologi  

Visste du at resultater og personlige trivselsfaktorer på jobben påvirkes ved å øke graden av systemisk økologi?  
Visste du at høy grad av autentisk kommunikasjon, er fundamentet i utvikling av systemisk økologi, kollektiv intelligens og et proaktivt samarbeide i teams og organisasjoner? 

Denne inspirasjonsworkshop er for ledere som ønsker høyere grad av fellesforståelse, helhetlig organisatorisk tenkning, og verdiforankret arbeidsmiljø!

Vi lever i en tid hvor ytre krav og forventninger er en helt naturlig del av hverdagen..
Mange ledere kjenner hver dag på denne samfunnskapte «presskultur» gjennom økende antall oppgaver og flere ulike ansvarsområder. 
Det kan være vanskelig å overkomme alle oppgaver til enhver tid, spesielt fordi noen ting er energikrevende og krever mye av den enkelte. 
Dette ansvaret for å håndtere kommunikasjon med andre mennesker og det ofte økende antall arbeidsoppgaver gjør det samtidig vanskelig å ha fokuset innover og sikre egenivaretakelse. Over tid er det mange ledere som blir slitne, og grunnlaget for selvledelse, autentisk fremtoning, kollektiv forståelse og kommunikasjonsflyt kan fort bli borte i denne oppgave strømmen.  

Uansett om man er toppleder, mellomleder eller en medarbeider, så har alle medlemmer i et system et personlig ansvar for å fremme «kollektiv forståelse» og spille hverandre gode. Det å jobbe for felles resultater, kunne se forbi egne personlige interesser, forstå hverandres ulike perspektiver og respektere hverandre for ulikheter er en suksessfaktor, men mange finner det vanskelig å ofre personlige interesser til felleskapets beste. 

Workshoppen tar utgangspunkt i problemstillingen og vil gi deg innsikt i hva som må til for å fremme autentisk kommunikasjon, høyere grad av selvledelse for å øke grunnlaget for utvikling av helhetstenkning, generativt samarbeide, og graden av systemisk økologi. Med denne type verktøy vil det være lettere å skape positive synergier og skape vekst på alle nivåer i en organisasjon. Så er du en leder som ønsker mer innsikt i temaet og viten om hvordan du kan implementere dette der du jobber, så kan du glede deg til dette


Du oppnår med workshoppen:
Innsikt i forutsetninger for selvledelse, autentisk kommunikasjon og systemisk økologi
Verktøy til personlig egenivaretakelse og energimestring
Innsikt i Oppfattelsesposisjonering 
Innsikt i "Ethos Academys - Systemiske Bevissthetsmodell"
Personlig verdikartlegging som grunnlag for organisatorisk vekst
Innsikt i utvikling av emosjonell og kollektiv intelligens 


Målgruppe for tjenesten:

Topp og mellomledere i teams og organisasjoner, HR-ledere, HR ansatte, og utviklingsmedarbeidere i bedrifter og institusjoner.


Tid:

4 eller 7 timer – kun på bestilling

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.