Resiliens – Stå stødig i stormen

Denne 6 timers prosessen om resiliens, din motstandskraft til å stå stødig i stormen, er en praktisk workshop som gir deg som deltar konkrete verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner.

Denne 6 timers prosessen om resiliens, din motstandskraft til å stå stødig i stormen, er en praktisk workshop som gir deg som deltar konkrete verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner.

Livet består av mange oppturer og nedturer, og vi kommer kontinuerlig ut i vanskelige samtaler, situasjoner og handlinger som krever at vi har rett innstilling og fokus til å mestre presset. Resiliens er et moderne uttrykk for å kunne mestre selv de mest krevende situasjoner, og at mennesker herdes av utfordringer. Et tre slår større og større røtter i bakken jo mer det stormer. Vi rotfestes og styrkes gjennom våre utfordringer, derfor er det bedre å kunne stå i situasjoner, enn å løpe vekk fra dem.

Det å tilegne deg resiliens vil gjøre deg sterk, gjøre at du mestrer stress på en mer konstruktiv måte, og dermed kan forebygge utbrenthet. Bedrifter i hele Norden har store utfordringer med sykemeldinger på grunn av stress, og et høyt turnover på grunn av for høyt arbeidspress. Fraværet koster bedriften dyrt i forhold til «økonomi», «tid», «know how» og «progresjon og kontinuitet». At en bedrift vil investere i resiliente medarbeidere og sikre stabile motstandsdyktige medarbeidere, gjør at kontinuiteten og lønnsomheten i bedriften ivaretas. Programmet inkluderer innføring i praktisk arbeid med å utvikle resiliens, elementer fra stressmestringsteknikker og mindfulness. Dette programmet vil være nyttig for de som allerede er sykemeldte, Human Resource – ansatte som vil ha flere verktøy til å opprettholde trivsel på arbeidsplassen, og alle som er opptatt av å skape fremdrift i bedriften.

Du oppnår med Resiliens:
Bedre motivasjon
Personlig engasjement og innsikt i egen arbeidsmodus
Bedre indre ressursutnyttelse
Økologisk balanse mellom arbeids – og privatlivets interesser
Mere energi i hverdagen
Mestre vanskelige følelser i arbeidssituasjoner og privatlivet

Målgruppe for tjenesten:
Ansatte i organisasjoner og institusjoner

Tid:
6 timer – kun på bestilling

Er du klar til å forandre livet ditt og skape din fremtid?

Om oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Social Follow