Theta Leadership – Lederutviklingsprogram

Dette lederutviklingskurset vil lære deg å praktisere visjonært, karismatisk og autentisk lederskap.

Vi er alle ledere i et system, uansett om det er organisasjonssystemer, familiesystemer eller vårt eget indre, kroppslige system. Vi er avhengige av at alt er i balanse, at det er harmoni, vi er i flow og fungerer optimalt.
Ledelse defineres ofte som management og handler i utgangspunktet om ytre mål og strategisk ledelse, som tar sikte mot å kunne lede og motivere medarbeidere i en organisasjon til å skape felles vekst og resultater. I dette lederutviklingsprogrammet starter vi et annet sted, og det er med fokus på lederskap. Autentisk lederskap tar utgangspunkt i selvledelse som fundament for kollektiv og resultatorientert vekst. Dine personlige kvaliteter og dine resultater øker i samme grad som du mestrer å lede deg selv på en verdig måte, at du er tro mot deg selv og dine verdier, og kan finne frem og vise til en indre balanse som igjen kan inspirere andre. Autentisk lederskap er fundamentet for å kunne fremstå som en karismatisk og troverdig leder, et stort forbilde og ideal for sine omgivelser, noe som igjen fører til at man lykkes i en organisasjon med management. Hvis du som leder av et system ønsker å fremstå som den beste utgaven av deg selv, til stor inspirasjon for andre, så vil dette kurs være av høyeste kvalitet.

Theta Leadership programmet er bygget opp på følgende måte: Først støpes det et solid fundament i form av arbeidet med dine indre kvaliteter, din tilstand og selvledelse. Dernest bygges huset opp på fundamentet i form av management, slik at de ytre resultater viser seg på best tenkelig måte. Uten solid fundament faller huset sammen, hvilket betyr at management ikke fungerer i lengden uten autentisk lederskap i bunn. Du vil i løpet av de fem dagene vi er sammen få en stor porsjon teoretisk innsikt og mye praktisk ferdighetstrening i det å fungere som leder med et visjonært og autentisk helhetsfokus.

Lederutviklingsprogrammet Theta Leadership setter med andre ord fokus på fremtidens ledelse, på visjonært og autentisk lederskap. Vi samarbeider tett med internasjonale anerkjente Entrepreneurs Institute som er blant de beste i verden på utvikling av autentisk organisasjons – og teamkultur. Vi er ledende i Norden på Talent Dynamics som er et effektivt verktøy til å kartlegge hvilke oppgaver du trives best med i jobben som leder, og hvor du med fordel kan videreutvikle og styrke dine kompetanser i organisasjonssammenheng.

Hovedtemaer vi jobber med i løpet av de fem dagene er:
Selvledelse
Visjon Utvikling
Motivasjon Prestasjon
Relasjon Samhandling
Kommunikasjon Formidling
Informasjon Service
Organisasjon Struktur
Administrasjon Effektivitet
Systemer Kvalitet
Team Dynamikk Generativt Samarbeid
Emosjonell Kollektiv Intelligens
Flow i Organisasjonen
Energi Potensiale

Du oppnår med Theta Leadership:
Selvledelse og autentisitet
Verktøy til effektiv utvikling i bedriftskulturen
Innsikt i utvikling av større kollektiv og emosjonell intelligens
Organisatoriske suksessverktøy
Kartleggingsverktøy til Team flow
Være mer karismatisk i formidling av budskaper
Verktøy til å motivere medarbeidere
Få mer selvtillit og tro på egne kompetanser
Få høyere grad av energi og overskudd i hverdagen
Innsikt i økonomisk vekstkultur i bedriften
Innsikt i arbeidet med visjoner og strategier
Lære mer om kundeservice og informasjonsflyt
Høyere grad av trivsel og flyt i hverdagen

Målgruppe for kurset:
Toppledere, HR-sjefer, og ledere på alle nivåer i bedrifter og institusjoner.

Tid:
5 dagers kurs

Cell Reset