The Geek ERP image and text block

Linda Sund

Linda er sertifisert Core NLP Leadership & Executive Coach fra Ethos Academy i Halden. Linda fungerer som samarbeidspartner, fasilitator, konsulent, og gjesteunderviser på Core NLP utdannelsen

Linda er utdannet sykepleier med videreutdanning innen rusproblematikk og har jobbet innen psykisk helsevern, rusomsorg og kriminalomsorg i tilsammen 16 år. Hun har også utdanning innen klassisk massasje og idrettsmassasje.

Med troen på at alle mennesker har muligheter og ressurser til å kunne leve et godt liv, har hun med nysgjerrig engasjement lett etter nøkkelen til å hjelpe på mest effektfulle måte. Hun startet derfor sin Core NLP utdanning i 2015 og fullførte mars 2016.

Med sin bakgrunn som sykepleier og med interesse for natur, dyr, idrett og kosthold, har hun et bredt erfaringsfelt.

Hun har en unik evne til å se hvert enkelt individ samtidig som hun har helhetsperspektivet. Linda er kursholder og gjesteunderviser hos Ethos Academy i Core NLP, samt at hun tar imot klienter til coaching.