The Geek ERP image and text block

John Tolmie

John er faglig leder i Ethos Academy, underviser på Core NLP Coaching utdannelsene, kursleder, Creative Entrepreneur, Inspirational Mentor & Professional Master Coach

Han er internationalt sertificert mastercoach, utdannet som NLP Master Trainer fra NLP University i Califonia, NLP-Trainer i såvel Classic som New Code fra NLP Academy i London, og NLP Masterpractitioner fra England og Danmark. Han er medforfatter til "Shine your light" som ble #1. Amazon bestseller i 2017. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og med mer end 9000 individuelle NLP Coaching sessjoner med klienter er han en av nordens mest rutinerte coaches. John har mange års erfaring med kulturbygging og lederutvikling i teams og organisasjoner.

Han har utviklet det holistiske personlige utviklingskonsept CORE (Connected Resonance), og flere moderne NLP teknikker som Energy Teleporter og Equaliser.

John har kontinuerlig jobbet med sin egen og andres personlige utvikling siden 1997.