Helse Coaching

Det er stort behov for helhetlig coaching når helse blir en utfordring.

Det er stort behov for helhetlig coaching når helse blir en utfordring. Dette er coaching for deg som har utfordringer av helsemessig karakter, uansett om du er ansatt i en bedrift, institusjon eller helsemessig begrenset i livet generelt.

Det er stort behov for helhetlig coaching når helse blir en utfordring. Dette er coaching for deg som har utfordringer av helsemessig karakter, uansett om du er ansatt i en bedrift, institusjon eller helsemessig begrenset i livet generelt.

Vi har ansatte som har bakgrunn som sykepleiere i Ethos og som vet hvordan din fysiologiske helse og din psykiske tilstand henger sammen. Vi vet hva som skal til for at hjelpe deg til større forståelse av din helsetilstand. Vi kan tilby deg å investere i et skreddersydd kost og ernæringsbasert helseprogram, individuell massasjeterapi, og effektive yogaøvelser og stressmestringsteknikker som vil kunne gi deg et løft i hverdagen, bedre din indre tilstand og hjelpe deg balansere ditt energinivå i en krevende hverdag.

Selv om helsecoaching bidrar til å hjelpe mange mennesker med autoimmune sykdommer, som migrene, søvnløshet, fibromyalgi, uønskete fysiologiske responser, symptomer og mange andre helseplager, er det viktig å påpeke at helsecoaching ikke er en garanti om at kunne overkomme alvorlige sykdomme, men vil kunne bedre din livskvalitet, og følelser omkring din tilstand, og dermed et veldig godt supplement til almenlegenes råd og oppfølging. Vi anbefaler minimum to samtaler a 90 minutter. Første samtale handler om kartlegging og coaching ut ifra din nåværende tilstand, og innsikt i din helhetlige helse. Her vil vi bruke NLP til å hjelpe deg med dine symptomer, og du vil også få veiledning i hva dine tanker, din kost, og din ernæring gjør for din tilstand og energi. Du vil kunne få konkrete stressmestringsteknikker til å bedre ditt overskudd i hverdagen. Andre samtale er med fokus på oppfølgingen av hva du har gjort av erfaringer, og gjør av tiltak for å bedre din egen helsesituasjon, og vi vil her gi deg ytterligere verktøy på veien etter coachingforløpet er gjennomført.

Du oppnår med Helse Coaching:
Verktøy til bedring i din energitilstand
Verktøy til større livskvalitet
Større innsikt i egen helsesituasjon
Få verktøy til å mestre stress
Mental og fysiologisk selvforståelse
Kost og ernærings basert helseprogram
Mer energi
Massasje

Målgruppe for tjenesten:
Private, ansatte og sykemeldte på vei tilbake i jobbsituasjon.

Tid:
Minimum 2 x 90 minutter