Golden Circle Mentoring

  1.           For deg som vil skape din fremtid med suksess, kjærlighet og indre glede

Golden Circle Mentoring ved John Tolmie, er et helt unikt program for deg som er klar for å realisere dine mål og sette dine drømmer ut i livet, gjennom tydelige mål, rette strategier, helhetlig tilnærming, og en grundig handlingsplan. Hvor klar er din visjon for din fremtid?

 
Vi mennesker har ofte et uklart bilde av hvor vi vil hen i livet fordi det er så mange ulike hensyn og omstendigheter å forholde seg til, at vi tror store deler av fremtiden vår er utenfor vår rekkevidde og kontroll. I virkeligheten er alt mulig, det er bare ofte ikke en klar retning for fremtiden og en presis nokk plan for hvordan dette skal kunne realiseres. En annen utfordring er at disse mål ofte er forankret i personlige ambisjoner uten å sikre det kan være til alles beste..

Kan du for eksempel tenke på noen store ledere og gründere som du beundrer? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Moder Theresa og Nelson Mandela er eksempler på mennesker som alle hadde en visjon, et klart bilde av en bedre fremtid. De tok det ansvar og iverksatte de konkrete handlinger som var nødvendig for å lykkes i å skape noe som er ment for å være godt for andre. I dette mentoringprogram får du jobbe med lage en «fremtids visjon» som også har til formål å bidra til vekst og utvikling for andre mennesker. Verden trenger dette fordi det er med til å forme holdningene for fremtidens ledere.

Redux Enterprise text and image block

. Alt for mange har primære egoistiske og økonomiske mål, og dette egosentrerte fokus ender dessverre ofte med andres ulykke og ensomheten i sololøpet vil til slutt kunne ta knekken på de fleste. Dette mentoringløpet er derfor helt unikt fordi den ivaretar alle områder som er viktig i livet ditt, din økonomi, din helse, din familie, dine venner og mange andre områder. Mentoringen har til hensikt å sikre at din fremtidsvisjon er nøye gjennomtenkt, at du har en klart bilde av visjonen og en konkret handlingsplan for  hvor du skal gå.

Vi er derfor utrolig stolte og fornøyde med å kunne tilby deg dette fortløpende visjonære og målrettede utviklingsforløp gjennom Golden Circle Mentoring med John Tolmie. John er en av Skandinaviens absolutt mest innsiktsrike mentorer gjennom over 15 år med coaching i norske og internasjonale bedrifter, lederutvikling samt samarbeidet med noen av verdens be ste innen kommunikasjon, selvutvikling og og innovasjon.

Hvordan foregår Golden Circle Mentoring ?

  I mentoringprogrammet har vi valgt å gi deg denne unike muligheten å komme til Halden for 10 samlinger a 3 timer i løpet av et år for personlig «Live mentoring». Bare rolig, om du ikke bor i nærheten så filmer vi alle samlinger for deg slik at du kan tilpasse det til din egen kalender og få med deg læreprosessene uansett hvor du bor. 

I din mentoring vil du bli speilet på at du ivaretar deg selv på best tenkelig måte, for å kunne være en god rollemodell for dine omgivelser. Du vil bli speilet på hvordan din kommunikasjon hjelper eller hemmer deg i relasjon til andre mennesker. Golden Circle Mentoring handler ikke bare om å nå sine mål, men også om å hjelpe deg til å bli mer bevisst dine iboende kompetanser, og få frem dine personlige kvaliteter. I mentoringen vil vi derfor hjelpe deg med å finne naturlig balanse og større harmoni, også utenfor jobbsammenheng.

John vil i dette forløp kunne hjelpe deg med å holde fokus på dine ønsker og drømmer som du vil realisere slik at vi kan støtte deg hele veien frem til når det du ønsker og drømmer om. Du får til oppgave å jobbe med konkrete mål innen jobb, karriere, helse, relasjoner, og egen personlige utvikling over et år. Dette vil sikre økologien for din videre utvikling er helt på plass.

Du får i forkant av forløpet derfor noen dype og veldig konkrete spørsmål som vi vil du svarer på. På den måten skapes et godt statusbilde hvor du selv vurderer du er i øyeblikket og kartlegger hvor du vil hen. Du vil fra gang til gang få muligheten til å stille John konkrete spørsmål som du ønsker svar på, dette gjøres i forkant av hver samling. Intensjonen er at dine spørsmål tas opp i den månedlige samling. Sammen ser dere på mulige løsninger på de utfordringer og spørsmål du har.
Golden Circle Mentoring - er det helt rette for deg som ønsker å 
- holde deg på sporet av drømmer og mål over tid 
 - vil hjelpe deg til en mye større klarhet omkring dine mål og veien du går. 
 - vil hjelpe deg å kunne tenke logisk, rasjonelt, og lage gode strategier for vekst 
- vil hjelpe deg handle forsvarlig og økologisk ut ifra et helhetlig perspektiv på vekst. 
 - vil hjelpe deg avdekke alle viktige faktorer som gjør du kan oppnå din drømmer.  

Forvent at vi er fullt ut engasjert i din vekst, klar i teksten, rett på sak, og samtidig 100 prosent klar for å støtte deg hele veien. Du er derfor ikke alene på den reise! Legg en plan for deg selv om å være dypt engasjert, åpen, lærevillig, og klar for å bli utfordret, på den måten vil du kunne høste mange nye innsikter som vil være nyttig for deg i forhold til i praksis å nå dine mål, og i årene fremover for å integrere dine innsikter på aller dypeste nivåer.

Her er strukturen vi vil bruke for at du kan forløse ditt fulle potensiale

En Innledende Talent Dynamics - Orienteringssessjon på skype (30 min )
Etter du har forpliktet deg til et årsforløp vil du få tilsendt spørsmål og arbeidsoppgaver
Vi vil be deg besvare dette og returnere svarene til John før den første samling. 
Der skal du blant annet få gå gjennom en Flyt-analyse – Talent Dynamics ( verdi ca. 900 kr.) som viser de oppgaver du trives best med å utføre og hva du kan ha utfordringer med å gjennomføre. Når du har gjennomført forberedelsene kan vi se presist hvor dine kvaliteter og utfordringer er før du starter opp. John og du har deretter en personlig skypesessjon på 30 min hvor dere sammen ser nærmere på status og målene. 

10 stk. Mentoring gruppesamtaler ( 3 timer pr. gang)
Mentoring en til en kan være godt fordi du kan få direkte svar på bevisste spørsmål du har her og nå, men mentoring kan være en ensom reise om ikke du har noen andre rundt deg som er i samme situasjon som du. Ubevisst vil det bli en vakker og uforglemmelig reise å vite du utenom John - har et team i ryggen som kan supporte dine fremskritt. Erfaringsbasert er mentoring best i grupper som får mentoring sammen. Sammen med minimum 10 andre vil du derfor bli inkludert i en gruppe som du det neste året skal spille på lag med, skape vekst og utveksle erfaringer. Når det handler om din personlige vekst vil mange av de andres problemstillinger også vil være utfordringer du har på veien. Så gled deg til å bli kjent med utbyttet du får av dine kollegaer i gruppen! 

Golden Circle Mentoring Facebook Community 
Vi har for dere som deltar i masterclass sessions en lukket facebook gruppe hvor alle sessions komme til å legge tilgjengelig så lenge du mottar mentoring, så ofte du ønsker. 
Dessuten vil det være inspirerende artikler og andre links som du kan bruke hele året til å holde deg på sporet og vokse med engasjementet i gruppen. Det blir video eller audioopptak fra alle samlinger om du ikke skulle kunne komme fysisk hver gang. Som medlem kan du derfor når du ønsker dette se på eller lytte til innholdet igjen og igjen fra måned til måned.  

Vil du være en av de 15 og mener dette programmet passer for deg 
ta kontakt nå på 41 026 027. 
 
Pris: kr. 27500,-

Vi har en Early Bird pris på kr. 25000 om du betaler før 1.desember 2017
Seneste påmelding er søndag 31. desember 2017

Vi kjører første samling onsdag 24. januar 2018 kl. 18-21 i Halden. 

Betalingsavtaler: 
Vi har avtaler med Cresco om du ønsker betalingsutsettelser på 3 – 6 eller 9 måneder og egen kreditt finansiering, 
eller vi har egne betalingsavtaler 
3 måneder rate betaling a kr. 10000,- 
6 måneder rate betaling a kr. 5500,- 

Vi har her de samlede datoer for mentoringen i 2018 
o nsdag 24. januar 2018 kl. 18-21
onsdag 21. februar  2018 kl. 18-21
onsdag 21 mars 2018 kl. 18-21
onsdag 11. april 2018 kl. 18-21
onsdag 23. mai 2018 kl. 18-21
onsdag 20. juni 2018 kl. 18-21
onsdag 29. august 2018 kl. 18-21
onsdag 26. september 2018 kl. 18-21
onsdag 31. oktober 2018 kl. 18-21
onsdag 28. november 2018 kl. 18-21