Core NLP Practitioner ®

Utviklende kommunikasjon & Selvforståelse


Ta din kommunikasjon, selvtillit og tro på fremtidens muligheter til et helt nytt nivå. På dette grunnleggende 12 dagers sertifiseringsprogram i Nevro lingvistisk programmering og Connected Resonance vil du lære å praktisere de mest effektive psykologiske verktøy som er tilgjengelig i mellommenneskelig kommunikasjon.


 
 
Core NLP Practitioner skaper et sterkt fundament for relasjonell og indre kommunikasjonsutvikling, herunder utdannelsene som Core NLP Master Practitioner, Core NLP Coach, og Core Leadership Mastery. NLP har eksistert i over 40 år og trenger stadig fornyelse i tråd med tidens ulike utfordringer. Vi er derfor ydmyke og stolte over å kunne presentere det beste utdanningsinnhold i moderne NLP, og det personlig transformerende program Connected Resonance (CORE).

Selv om denne utdanning kan brukes i forhold til å styrke kommmunikasjonsferdigheter innen veiledning, ledelse, undervisning, coaching, og i andre jobbfunksjoner er det viktig å presisere at de fleste faktisk velger utdannelsen primært for egen skyld, som en personlig utviklingsreise; for å lære å håndtere hverdagens utfordringer, fjerne begrensninger, bli bedre til å motivere seg selv, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, oppnå personlige mål, og derved skape det liv de ønsker og drømmer om.

Utdannelsen bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner av praktiske øvelser for å få kunnskapen under huden. Det å jobbes i praksis med innholdet er grunnen til at utdannelsen bærer navnet ”practitioner”. Arbeidet med innholdet sikrer ikke alene at du lærer essensen i CORE og NLP, men også samtidig integrerer denne viten i din kropp og tilegner deg et positivt og inspirerende livssyn, samt en rekke praktiske og effektive redskaper til å skape forandringer for deg selv og andre.

Du lærer de viktigste byggestein om hvordan mennesker opplever verden ulikt, og hvordan vi uttrykker oss på ulik måte. Du lærer om hvordan vi mennesker samhandler i verden og organiserer våre personlige opplevelser gjennom tanker, følelser, språk og adferd.
Etter hvert som dagene går, beveger vi oss dypere og dypere ned i din egen kommunikasjon – du lærer, hvordan du skaper et respektfullt indre (selvrespekt), og et balansert ytre miljø (relasjonell). Du lærer om presis kommunikasjon. Om hvordan språk og spørsmål kan endre adferd. Du lærer om hvordan du får tilgang til indre ressurser, du ikke bruker så ofte. Vi jobber med forandringsverktøy og mentale NLP teknikker, som kan skape utrolig store forandringer hos oss selv og hos andre. Til slutt binder vi tingene sammen å jobber for at du integrerer din læring.

Dette oppnår du med utdannelsen:

 • Større selvforståelse

 • Endre uønskete tanker og følelser på nevroogisk nivå

 • Flere valgmuligheter i adferd og handlinger

 • NLP teknikker til å justere negative overbevisninger og fortidens hemmende opplevelser

 • Gode effektive spørsmål og presis kommunikasjon

 • Strategier for mestring og selvtillit

 • Større selvrespekt

 • Større kreativitet i forhold til fremtidens muligheter

 • Målrettet indre arbeide med din autentisitet og integritet

 • I kontinuerlig prosess for å realisere konstruktive økologiske mål i fremtiden

Målgruppe for utdannelsen:
 – Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.
 – Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
 – Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker verktøy i kommunikasjon.
 – HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonskompetanse.
 – Medarbeidere, som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd.
– Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
 – Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Connected Resonance – Introduksjon

 • Økt motivasjons og relasjonskompetanse

 • NLP presupposisjoner: overbevisninger for en NLP Practitioner

 • Velformulert Outcome: en modell for velformulert og kongruent målsetning

 • Rapport: Hvordan få kontakt med folk i øyeblikket

 • Sensory acuity: Hvordan lese folk ved å se sensoriske endringer

 • Ubevisst Signalsystem: Hvordan få til troverdig kommunikasjon med det ubevisste sinn

 • NLP epistemologi: Hvordan vi vet det vi vet!

 • The Classic Code and New Code NLP kjennetegn; Hvordan NLP har utviklet seg.

 • New Code NLP: Hva det er og hvordan virker det.

 • Representasjons systemer: Hvordan folk bygger sine indre forestillinger.

 • Øye mønstre: lær å lese ubevisste signaler i øynene til andre mennesker.

 • Submodaliteter: finere forskjeller, som danner mening ut ifra vår indre representasjon.

 • Swish Patterns: endre vaner, tilstander, og skape ny retning.

 • Overbevisningsendring: bruke submodaliteter til å endre begrensende overbevisninger.

 • Modellerings strategi: måten vi kan lære av andres suksess!

 • Ankring: Hvordan vi er programmert gjennom ekstern og intern stimuli.

 • Milton Modell: opprettholde kontakt gjennom ledende språkmønstre.

 • Meta Modell: å åpne opp for det som filtreres vekk i opplevelsene i språket.

 • Reframing: elegant måte å skape ny betydning i forhold til problemer og uenigheter.

 • Seks trinns reframe: Hvordan vi kan bruke ubevisste signaler til å endre en tilstand og skape nye muligheter.

 • Logiske nivåer: Strukturen av være mental representasjon.

 • Fobi kuren: lær å eliminere fobier.

 • Metafor: bruke metaforer til å skape kraftfull beskjed til det ubevisste sinn.

 • Visual squash: skape balanse i forhold til indre konflikter og oppnå kongruens.

Jeg er klar for å forandre livet mitt!

Bli med å gjør en forandring i ditt liv.

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 12 dager (4 x 3 dager)

Sted & Dato

Vår 2018 Halden:
26/04 – 29/04, 24/05 – 27/5, 14/06 – 17/06 kl. 0900 – 1800 alle dager

Høst 2018 Halden:
20/09 – 23/09, 18/10 – 21/10, 15/11 – 18/11 kl 0900 – 1800 alle dager

Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som NLP Practitioner.

Kursholder

Kursholder på Core NLP Practitioner er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betingelser & Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter.
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger. 
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Påmeldinger senere enn 4 uker før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.
Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke. 

CORE NLP Practitioner sertifisering vil bli tildelt til de som deltar tilfredsstillende i programmet.