Core NLP Master Practitioner®

Autentisitet, Selvledelse & Økologisk kommunikasjon


START 29. NOVEMBER !!!! 

Core NLP Master Practitioner bygger videre på Core NLP Practitioner og er utformet for å gi deg nødvendige dype ferdigheter i interaktiv kommunikasjon, og utvikle større autentisitet i din adferd.


Vi har sett over mange år at verktøyene og teknikkene er effektive og kraftfulle. Som med alt annet vi gjør gjelder også her - «øvelse gjør mester». På Nivå 2 har du tatt med deg all kunnskap og erfaring fra Nivå 1 og du kan øve videre, finpusse og supplere. Når vi praktiserer lærer vi masse, og når vi mestrer er det en flott motivasjon til å fortsette.
Den beste måten å ta eierskap til stoffet på er å bruke det og ha tro på at du er en god kommunikator. På dette nivå vil vi gå ennå dypere med konkrete språklige verktøy og ta mer tak i ditt ubrukte indre potensiale. Du vil integrere positive tankemønstre slik at de blir en naturlig del av deg, og oppnå nye innsikter som betyr at du opparbeider en ennå større tro på deg selv og en sterkere autentisitet. Du vil lære deg å forstå ditt signalsystem helt ned på cellenivå og lære å handle kongruent, i samsvar med deg selv. 

På Nivå 1 -  Core NLP Practitioner, lærer du først og fremst å forstå deg selv slik at du kan starte å lede deg selv på en god måte. På Nivå 2 -  Core NLP Master Practitioner fortsetter vi med selvledelse slik at du er på rett vei med dine tanker, overbevisninger og målsetninger. Nivå 2 vil gi deg en dypere forståelse av kommunikasjon og coaching og forsterke din evne til handling i dine ulike roller som menneske, og på dine ulike arenaer. Du vil i mye større grad enn på Nivå 1 koble de forskjellige verktøyene og modellene mot hverandre og forstå hvordan du kan bruke disse både i en-til-en og i små og store team/grupper. Du vil dessuten underveis få større kunnskap om deg selv og på denne måten også se hvordan du kan nyttiggjøre deg verktøyene på en måte som passer deg og dine omgivelser. Du vil sitte igjen med en klar forståelse av hvilke verktøy/modeller som egner seg som refleksjonsverktøy, prosessverktøy eller begge deler, og hvilke av dem som passer best i ulike fora.

Vi jobber også videre med utviklingen av din autentisitet, integritet og kommunikasjon. Med en dypere og mer bevisst kommunikasjon handler det om å faktisk nå frem med ditt budskap og din informasjon. Når du mestrer å kommunisere på dypeste nivå med andre mennesker har du lagt et godt og nødvendige fundament for å bli en god rollemodell, en god coachende leder/veileder og inspirasjonskilde som kan hjelpe andre videre i livet.

Fordi du her på Nivå 2 lærer dybde-kommunikasjon vil etikk og økologisk kommunikasjon være viktige temaer. Økologisk kommunikasjon er når du kan skape naturlig innflytelse på andre, og samtidig skape balanse i ditt indre og den ytre sosiale sammenheng. Målet med økologisk kommunikasjon er derfor at alle skal vokse (også deg selv) i kommunikasjonen med andre. 

Dette oppnår du med utdannelsen:

 • Kommunikasjon med andre på dypeste nivå
 • Systemisk innsikt og helhetsforståelse
 • Autentisitet i livet som helhet
 • Troverdighet og en inspirasjon for andre
 • Større handlingsfrihet
 • Beherske språket mer elegant
 • Selvledelse og ledelse med mer karismatisk utstråling
 • Forstå kroppens interne responser og raskt lese andres signaler 
 • Effektiv utnyttelse av indre ressurser og følelse av indre frihet
 • Vekke til live din genialitet og handle effektivt i ”Zone of excellence”

Målgruppe for utdannelsen:

 • For deg som ønsker en fordypning av nivå 1

 • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller selvstendig virksomhet

 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil

 • Liker å jobbe med mennesker 

 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker

 • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse

 • Medarbeider som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon

 • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy 

 • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet. 

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Autentisitet og Somatisk syntaks
 • Integritet og inspirator trening
 • Tidsbaserte teknikker
 • Personlige verdier
 • Praktisk arbeide med språklige formidling og innflytelse
 • Økologisk kommunikasjon og etikk
 • Metaprogrammer
 • LAB-Profile
 • «Zone of excellence»
 • «The Attitude»
 • «New Code» teknikker
 • Mind Body Balancing
 • Språklige teknikker: Sleight of Mouth
 • Språklige teknikker: Beyond Words
 • Språklige teknikker : Advanced Re-framing
 • Språklige teknikker: Metamodel 2+3
 • Advanced linguistics: Cartesian Logic
 • Avanserte mentale forandringsteknikker
 • Advanced Submodalities
 • 4 mat systemet – Presentationsteknik
 • Kvantefysik i NLP
 • Avansert perspektivtagning og selvinsikt
 • Fortellerkunst, formidling og metaforer som forandringsverktøy
 • Teoretisk & Praktisk Prøve
 • Sertifisering

Er du klar?

Bli med å gjør en forandring i ditt liv!

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

Sted & Dato

Høst/vinter 2018/2019 Halden:
29/11.18 – 2/12.18 kl. 0900 – 1800

10/01.19 – 13/01.19 kl. 0900 – 1800

7/02.19 – 10/02.19 kl. 0900 – 1800


Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Master Practitioner.

Kursholder

Kursholder på NLP Master Practitioner er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betingelser & Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter.
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger.
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt.
Påmeldinger senere enn 4 uker før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.
Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.
 

CORE NLP Master Practitioner sertifisering vil bli tildelt til de som deltar tilfredsstillende i programmet.