Core NLP Master Practitioner®

Autentisitet, Selvledelse & Økologisk kommunikasjon


Core NLP Master Practitioner bygger videre på Core NLP Practitioner og er utformet for å gi deg nødvendige dype ferdigheter i interaktiv kommunikasjon, og utvikle større autentisitet i din adferd.


Her vil du lære å gå ennå dypere i deg selv å få konkrete språklige verktøy til å jobbe med ditt indre potensiale. Du vil integrere positive tankemønstre slik de blir en naturlig del av deg, og oppnå en følelsesmessig innsikt som betyr du opparbeider en ennå større tro på deg selv. Du vil lære deg å forstå din kropps signaler helt ned på sellenivå og lære å handle kongruent.

På trinn 1 – Core NLP Practitioner, lærer du å forstå deg selv, men på trinn 2, Core NLP Master Practitioner lærer du å ”lede” deg selv på rett vei med dine tanker, overbevisninger, målsettinger og så videre. Fra å ha jobbet med en grunnleggende forståelse, kommunikasjon med deg selv og andre på trinn 1, så har du nå et sterkere fundament å bygge videre på.

Du får muligheten på til å jobbe videre med utviklingen av din autentisitet og integritet. Du vil begynne arbeidet med en dybere kommunikasjon med andre på et masternivå. Med dybdekommunikasjon handler det ikke om å kommunisere overfladisk med andre, men faktisk å lære om det å nå frem med budskaper, så andre kan ta informasjonen inn også ubevisst. Hvor mange ganger har du ført samtaler med folk uten å føle deg forstått. Med dypere innsikt i deg selv og dine indre mekanismer vil du ha mye lettere for å nå frem til andre med dine budskaper uten å bli misforstått.
Når du mestrer å kommunisere på dypeste nivå med andre mennesker har du sementert det nødvendige fundament for å bli et godt forbilde, en god coach/veileder og inspirasjonskilde som kan hjelpe andre videre.

Fordi du på dette trinn 2, lærer deg dybde-kommunikasjon vil det være utrolig viktig å forstå mye mer om etikk og derav følgende økologisk kommunikasjon. Økologisk kommunikasjon er når du kan skape naturlig innflytelse på andre, og samtidig skape balanse i ditt indre og den ytre sosiale sammenheng. Målet med økologisk kommunikasjon er derfor at alle skal vokse (også deg selv) i kommunikasjonen med andre. Du vil lære at anvende NLP til en lang rekke forskjellige formål, fysisk og psykisk helse, business, ledelse, sosiale programmer, undervisning, kreativitet og meget mer.

Dette oppnår du med utdannelsen:

 • Kommunikasjon med andre på dybeste nivå
 • Systemisk innsikt og helhetsforståelse
 • Autentisitet i livet som helhet
 • Troverdighet og en inspirasjon for andre
 • Større handlingsfrihet
 • Beherske språket mer elegant
 • Selvledelse med en mer karismatisk utstråling
 • Forstå kroppens interne responser og lese andres signaler effektivt
 • Effektiv utnyttelse av indre ressurser og videre utviklingspotensiale
 • Større indre balanse , ro og følelse af frihet
 • Vekke til live din genialitet og handle effektivt i ”Zone of excellence”

Målgruppe for utdannelsen:
– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.
– Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
– Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker verktøy i kommunikasjon.
– HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonskompetanse.
– Medarbeidere, som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd.
– Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
– Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhed. 

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Autentisitet og Somatisk syntaks
 • Integritet og inspirator trening
 • Tidsbaserte teknikker
 • Personlige verdier
 • Praktisk arbeide med språklige formidling og innflytelse
 • Økologisk kommunikasjon og etikk
 • Metaprogrammer
 • LAB-Profile
 • «Zone of excellence»
 • «The Attitude»
 • «New Code» teknikker
 • Mind Body Balancing
 • Språklige teknikker: Sleight of Mouth
 • Språklige teknikker: Beyond Words
 • Språklige teknikker : Advanced Re-framing
 • Språklige teknikker: Metamodel 2+3
 • Advanced linguistics: Cartesian Logic
 • Avanserte mentale forandringsteknikker
 • Advanced Submodalities
 • 4 mat systemet – Presentationsteknik
 • Kvantefysik i NLP
 • Avansert perspektivtagning og selvinsikt
 • Fortellerkunst, formidling og metaforer som forandringsverktøy
 • Teoretisk & Praktisk Prøve
 • Sertifisering

Jeg er klar for å forandre livet mitt!

Bli med å gjør en forandring i ditt liv.

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 12 dager (3 x 4 dager)

Sted & Dato

Høst/vinter 2018/2019 Halden:
29/11.18 – 2/12.18 kl. 0900 – 1800

10/01.19 – 13/01.19 kl. 0900 – 1800

7/02.19 – 10/02.19 kl. 0900 – 1800


Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Master Practitioner.

Kursholder

Kursholder på NLP Master Practitioner er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betingelser & Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter.
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger.
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt.
Påmeldinger senere enn 4 uker før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.
Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.
 

CORE NLP Master Practitioner sertifisering vil bli tildelt til de som deltar tilfredsstillende i programmet.