Core NLP Leadership Master

Få suksess i på alle nivåer i livet med Autentisk lederskap
& Økologisk visjonsarbeid


Denne utdanningsdel bygger på de tre forrige moduler, og gir deg mulighet til å praktisere som Professional Executive Leadership Coach. Du vil få lage din egen personlige visjonsplan,  få en dypere innsikt i kultur og teamutvikling, og verktøy i rollen som Relasjons Coach, Helse Coach, Fasilitator, Foredragsholder samt – Leder & Organisasjonscoach. Dette vil hjelpe deg manifestere din tro på deg selv og dine drømmer


Vi er alle ledere av ulike systemer. Om det er familiesystemer, organisasjonssystemer eller vårt eget indre system så er vi avhengig av at alt er i balanse, og fungerer optimalt i ytre og indre sammenhenger. Vi kan ikke påvirke, behandle og hjelpe til i et system, hvis ikke vi kan administrere egne tanker, følelser og samtidig forstå hvordan ting henger sammen individuelt og kollektivt.

Et team er aldri sterkere end det svakeste ledd, derfor er det mange som ikke vet hvordan man spiller hverandre gode. Der er stor forskjell på å fungere som coach for enkeltpersoner og det å kunne arbeide med systemer. Du vil derfor som eksempel bli trenet opp i rollen som teamcoach og fasilitator (speaker). Når du har dette kurset i tillegg til de tre andre foregående kurs vil du med stolthet kunne drive med for eksempel familieveiledning, stresscoaching, sportscoaching, samtalegrupper, foredragsholder/prosessleder eller profesjonell organisasjonsutvikling. Dermed vil du øke din rekkevidde og anseelse som coach og fremtidig mentor.


Hva får du på denne utdannelsesdel:

 • Du får dyp innsikt i rollen som Relasjons-coach så du effektivt kan hjelpe familiesystemer og parforhold med å utvikle seg.
 • Du får dyp innsikt i rollen som holistisk Helse-coach så du kan hjelpe folk med psykologiske og stressrelaterte utfordringer, og autoimmune sykdommer til å ta bedre ansvar for seg selv på alle nivåer i fremtiden.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Organisasjons-coach, slik du kan hjelpe teams og organisasjoner med å utvikle kollektiv intelligens og skape de ønskete resultater.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Fasilitator, så du kan utvikle deg i rollen som profesjonell foredragsholder og få suksess som workshop-prosessleder
 • Du vil arbeide på å integrere autentisk lederskap i rollen som Professional Executive Coach, hvilket betyr du vil kunne fremstå som en ekte ambassadør og autoritet innenfor området. Gjennom den autentiske fremtoning som du har jobbet på plass som coach, vil ledere og teams kunne ta til seg den informasjon du formidler. Med andre ord, du kan ikke spille en Executive Coach, du må selv være en autentisk leder, for å få til resultater med de du jobber.

Som Executive Coach får du verktøy til å kartlegge gruppedynamikk, og veilede andre i å skape indre og ytre motivasjon, og handlingsvilje, hvilket er uvurderlig for alle systemer. Vi gir deg derfor her en totalpakke som vil åpne for at du som coach kan spesialisere din kompetanse og dine innsikter.

Målgruppe for utdannelsen:
– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.
– Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
– Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker samtale og utviklingsverktøy i kommunikasjon.
– HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonskompetanse.
– Medarbeidere, som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd.
– Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
– Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhed.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Stage-anchoring
 • Presentasjonsteknikker
 • Team-dynamics
 • Spiritualitet & Identitets Coaching
 • Systemisk Tenkning
 • Høyre/Venstre Hemisfære trening
 • Prestasjon & Motivasjonsstrategier
 • Stressmestringsteknikker
 • Selvledelse / Selvkonsept
 • Coachingverktøy for arbeide med ledelse og organisasjoner
 • Karisma-workshop
 • Verdi-ledelse
 • Relasjonscoaching i praksis
 • 4 brever til fremtiden – visjonsprosess
 • Kongruens-trening
 • Tilstandsbygger, Statecontrol
 • Vision Quest
 • GROW-modellen
 • Holistisk helsekompetanse – Utviklingsprogram

Jeg er klar for å forandre livet mitt!

Bli med å gjør en forandring i ditt liv.

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 120 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 10 dager (5 x 2 dager)

Sted & Dato

Sommer 2018 Halden:

06/06 – 10/06 kl. 0900 – 1900

22/08 – 26/08 kl. 0900 – 1900


Sommer 2019 Halden:

5/6 - 9/6 kl 0900 - 1900

21/8 - 25/8 kl 0900 - 1900

Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som NLP Practitioner.

Kursholder

Kursholder på Core NLP Leadership Master er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betalingsvilkår

Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter.
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger.
Giro for innbetaling av kursavgift sendes deg på e-post før oppstart. Kursavgiften for studier skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Påmeldinger senere enn 4 uker før oppstart har betalingsfrist på 7 dager.
Fakturabeløp betales ved forfall – senest 1 måned før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres ved søknad til neste planlagte studiestart ved spesielle behov og legeattest. Etter kursstart er påmeldingen bindende for hele kursbeløpet.
Studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Vi gjør oppmerksom på at kursavgift også må betales dersom du trekker deg etter oppstart, og uavhengig av om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke.