Om Connected Resonance®

Dette er et transformasjonelt personligt utviklingsprogram, som sammen med den nyeste utvikling innen Nevro Lingvistisk Programmering bærer navnet CORE NLP.

Connected Resonance, har til hensikt å gi deg de beste verktøy for å være en autentisk inspirator og forbilde for andre. Forbunnet resonans, betyr i denne forstand «Flow, – det å være I dyp kontakt og harmonisk balanse med alt omkring deg» Om du tenker på et sosialt system, som din familie, eller på egen indre kroppslige system, så er du avhengig av at ting er i balanse. Såvel den ytre sosiale verden som i din egen indre verden.

Connected Resonance, omhandler innsikt og praktisk trening i det å ha et systemisk helhetssyn, om etik og menneskelig økologi, det å styrke din intuisjon og sjelsforståelse, og på det at gå foran som en inspirator å være et godt eksempel for andre. Det jobbes med personlige visjoner ut ifra et økologisk fokus på alles beste ikke bare som egosentrerte prosjekter.
Det meste av det våkne livet jobber vi mennesker målrettet på å komme fra A til B på kortest mulig tid. Vi streber i det våkne livet etter mål og mening med tilværelsen. Problemet er at vi ikke kan skape mirakler med et kontinuerlig stressfokus på prestasjon uten at vi også må ta hensyn til vår indre verden og vår personlige autentisitet og kongruens. Vi taber som forbilder simpelthen kreftene med tiden, i jakten på hele tiden at være gode nok som rollemodeller, og får derved problemer i det lange løp med at oppnå resultater.

Det er selvfølgelig viktig å kunne være bevisste om det å følge strategier og planer, likevel er Connected Resonance det nærmeste du vil kunne komme på å lede deg selv og andre med en iboende indre frihet. Det handler derfor om å utvikle ferdigheter som å sette seg utover behovet for å måtte ha tankemessig kontroll og i stedet vite at med ”Connected Resonance” er nettopp alt under kontrol. Det fungerer for deg og du er i et ”flow” – en flyt hvor du kjenner en balanse. Connected Resonance er med andre ord en helt fantastisk indre reise, som vil sikre ditt fundament for å være en inspirasjon for andre.

CORE Programmet består av 8 deler. De 8 deler er designet som et personlig utviklingsforløp med 2 deler pr. gang på hvert av de 4 kurstrinn
Vi introduserer deg for hele konseptet, og jobber konkret med de første 2 deler av innholdet av Connected Resonance på CORE NLP Practitioneren (CORE NLP).
På CORE NLP Master Practitioneren jobber vi så videre med del 3 og 4, og forankrer samtidig innholdet av del 1 og 2 fra Practitioneren.
På CORE NLP Coach-delen jobber vi så med del 5 og 6, og forankrer del 3 og 4 fra Masterpractitioneren.
Sist men ikke minst får du da del 7 og 8 på den siste delen CORE NLP Leadership, samtidig som du forankrer læringen fra del 6 og 7 på CORE NLP COACH. Du har du integreret helheten og forståelsen av alle 8 deler.

Del 1 omhandler: Kunsten å være motivert , ha handlekraft til å realisere drømme og mål
Del 2 omhandler: Kunsten å skape gode relasjoner, forståelse, kollektiv balanse, og samarbeide
Del 3 omhandler: Kunsten å om kunsten at have indre balance, større selvindsigt og en dybere selvforståelse
Del 4 omhandler: Kunsten å åpne opp for å lære om livets dybere mening og formål
Del 5 omhandler: Kunsten å ville forandre verden gjennom det å finne sin indre lidenskap og forandre seg selv
Del 6 omhandler: Kunsten å leve i nået, føle frihet,og gi av hjertet
Del 7 omhandler: Kunsten å utvleve den indre visdom å kunne lede andre til spirituell vekst
Del 8 omhandler: Kunsten å bære frem økologiske visjoner og kunne forløse drømmes potensiale

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.