Skip to content

NLP Masterclass Mentoring

Velkommen til NLP Masterclass Mentoring ved John Tolmie, som er for deg som ønsker ta din selvbevissthet og coaching kompetanse til et helt nytt nivå, holde deg på sporet av dine ønsker og drømmer eller være det du trenger for å skape en «ny vei» videre. Dette får du til med vår undervisningsbaserte og helhetlig forankrete, program for evolusjonær og målrettet mentoring!

Personlig vekst krever at du er villig til å gjødsle på å kontinuerlig nære deg selv og din egen utvikling. Vi i Ethos er derfor utrolig stolte og fornøyde med å kunne tilby deg et fortløpende visjonært og målrettet utviklingsforløp gjennom personlig masterclass mentoring med John Tolmie.

I dette NLP Masterclass program har vi valgt å gi deg denne unike muligheten for at få 10 online samlinger a 2 timer i løpet av et kalender år med en av de mest rutinerte NLP & Coach trenere i Europa.


Hvordan foregår dette?
Masterclass mentoring handler om å hjelpe deg som er coach med å holde fokus på dine ønsker og drømmer som du vil realisere slik at vi kan støtte deg hele veien frem til når det du ønsker og drømmer om gjennom kyndig veiledning og mentoring. Du får til oppgave å jobbe med konkrete mål innen jobb, karriere, helse, relasjoner, og egen personlige utvikling over et år. Dette vil sikre økologien for din videre utvikling er helt på plass. Du får i forkant av masterclass forløpet derfor noen konkrete spørsmål som vi vil du svarer på.

På den måten skaper vi et godt statusbilde hvor du selv vurderer du er i øyeblikket og kartlegger hvor du vil hen. Du vil fra gang til gang få muligheten til å stille John Tolmie noen spørsmål som du ønsker svar på, dette gjøres i forkant av hver samling. Intensjonen er at dine spørsmål tas opp i den månedlige samling. Sammen ser vi så på mulige løsninger på de utfordringer og spørsmål du har.

Masterclass mentoring
–  er det helt rette for deg som ønsker å holde deg på sporet av drømmer og mål over tid
 – vil hjelpe deg til en mye større klarhet omkring dine mål og veien du går.
 – vil hjelpe deg å kunne tenke logisk, rasjonelt, og lage gode strategier for vekst
 – vil hjelpe deg handle forsvarlig og økologisk ut ifra et helhetlig perspektiv på vekst.
 – vil hjelpe deg avdekke alle viktige faktorer som gjør du kan oppnå din drømmer.

Forvent at vi er fullt ut engasjert i din vekst, klar i teksten, rett på sak, og samtidig 100 prosent klar for å støtte deg hele veien. Legg en plan for deg selv om å være dypt engasjert, åpen, lærevillig, og klar for å bli utfordret, på den måten vil du kunne høste mange nye innsikter som vil være nyttig for deg i forhold til i praksis å nå dine mål, og i årene fremover for å integrere dette til det beste for deg selv og relasjonelt med de mennesker som betyr noe for deg.   

Her er strukturen som vi vil bruke for at du kan forløse ditt fulle potensiale:

En Innledende Talent Dynamics – Orienteringssessjon på skype (30 min)
Etter du har forpliktet deg til et årsforløp vil du få tilsendt spørsmål og arbeidsoppgaver som vi vil be deg besvare og returnere til John før den første samling. Her skal du blant annet få gå gjennom en Flyt-analyse – Talent Dynamics ( verdi ca. 900 kr.) som viser de oppgaver du trives best med å utføre og hva du kan ha utfordringer med å gjennomføre. Når du har gjennomført forberedelsene kan vi se presist hvor dine kvaliteter og utfordringer er før du starter opp. John og du har deretter en personlig skypesessjon på 30 min hvor dere sammen ser nærmere på status og målene.  

10 stk. Online Masterclass Mentoring gruppesamtaler ( 2 timer pr. gang)
Mentoring en til en kan være godt fordi du kan få direkte svar på bevisste spørsmål du har her og nå, men mentoring kan være en ensom reise om ikke du har noen andre rundt deg som er i samme situasjon som du. Ubevisst vil det bli en vakker og uforglemmelig reise å vite du utenom John – har et team i ryggen som kan supporte dine fremskritt. Erfaringsbasert er mentoring best i grupper som får mentoring sammen. Sammen med 7 andre hvor vil du derfor bli inkludert i en liten gruppe som du det neste året skal spille på lag med, skape vekst og utveksle erfaringer. Når det handler om din personlige vekst vil mange av de andres problemstillinger også vil være utfordringer du har på veien. Så gled deg til å bli kjent med utbyttet du også får av dine kollegaer i gruppen!

NLP Masterclass Facebook Community
Vi har for dere som deltar i masterclass sessions en lukket facebook gruppe hvor alle sessions komme til å legge tilgjengelig så lenge du mottar mentoring. Dessuten vil det være inspirerende artikler og andre links som du kan bruke hele året til å holde deg på sporet og vokse med engasjementet i gruppen.

Vi har planlagt oppstarten i uke 34, og vil foregå på Zoom.

Normal prisen for opplegget er kr. 27500,-
Vi tilbyr kr. 5000 i rabatt for deg som har tatt en utdanning på en DNCF sertifisert skole
Prisen din er da kr. 22500,-  
 

Tilleggspakke:

10 stk NLP Masterclass Online Coaching (60 min)
Så lenge du deltar i dette mentoringprogram anbefaler vi denne komplementære onlinecoaching pakke med John Tolmie. I dette månedsforløp vil du kunne få den personlige kontakt og fortløpende oppfølging av John i forhold til læring og utviklingen fra gruppesamlingene med NLP Masterclass Mentoring.

Vanlig pris er kr. 20000,-
men er du allerede påmeldt NLP Masterclass Mentoring opplegget tilbyr vi deg også her en rabatt på kr. 5000 så prisen på denne tilleggspakke er
kr. 15000,-

Så om du vil kjøpe begge pakker samlet er totalprisen derfor bare : kr. 37500,-

Ved påmelding av begge pakker tilbyr vi dessuten at du kan nedbetale dette som
10 rater av kr. 3750,- slik at det skal være lettere for deg å finansiere opplegget.

Vil du og kanskje noen av dine kolleger fra studiene, være blant de 8 som er med i denne eksklusive gruppen og mener dette programmet passer for deg så ta helt uforpliktende kontakt med oss nå på post@ethosacademy.no eller  telefon 97747076 så skal vi svare deg på spørsmål og gi deg ytterligere informasjon om du ønsker dette.

Gleder oss til å høre fra deg

Beste hilsen fra oss i Ethos Academy