Helse Coaching

Det er stort behov for helhetlig coaching når helse
blir en utfordring.Det er stort behov for helhetlig coaching når helse blir en utfordring. Dette er coaching for deg som har utfordringer av helsemessig karakter, uansett om du er ansatt i en bedrift, institusjon eller er helsemessig begrenset i livet generelt.

Vi har en ansatte med bakgrunn som sykepleier i Ethos som kan mye om hvordan din fysiologiske helse og din psykiske tilstand henger sammen. Vi vet hva som skal til for at hjelpe deg til større forståelse av din helsetilstand. Vi kan tilby deg å investere i et skreddersydd program som inneholder øvelser som er tilpasset akkurat deg. Det kan handle om pust, enkle yogaøvelser, stressmestringsteknikker eller mentale og følelsesmessige øvelser som vil kunne gi deg et løft i hverdagen, bedre din indre tilstand og hjelpe deg til å balansere ditt energinivå i hverdagen.

Helsecoaching bidrar til å hjelpe deg med å håndtere for eksempel autoimmune sykdommer, som migrene, fibromyalgi, ME eller andre uønskede fysiologiske responser, og symptomer på en bedre og annerledes måte. Det viktig å påpeke at Helsecoaching ikke er en garanti om å kunne overkomme sykdom, men vil kunne være med å bedre din livskvalitet, og følelser omkring din tilstand. Det blir dermed et veldig godt supplement til almenlegenes råd og oppfølging. Vi anbefaler minimum to samtaler a 90 minutter. Første samtale handler om kartlegging og coaching ut ifra din nåværende tilstand, og innsikt i din helhetlige helse. Du vil få konkrete verktøy til å bedre ditt overskudd i hverdagen. I andre samtale fokuserer vi på erfaringer, justeringer og hva du trenger å ha på plass for å få det resultatet du ønsker. Du får verktøy du mestrer og kan ha med deg videre i livet. 

Du oppnår med Helse Coaching:
Verktøy til bedring i din energitilstand
Verktøy til større livskvalitet
Større innsikt i egen helsesituasjon
Få verktøy til å mestre stress
Mental og fysiologisk selvforståelse

Målgruppe for tjenesten:
Private, ansatte og sykemeldte på vei tilbake i jobbsituasjon.

Tid:
Minimum 2 x 90 minutter. Kontakt oss via: post@ethosacademy.no eller mobil: 41026027.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.