DNCF – Den Norske CoachForening

Ethos Academy er medlemsskole i Den Norske CoachForening (DNCF) og følger Norsk Bransjestandard for Coaching. Den tar utgangspunkt i norske forhold, erfaringer og behov. Vi anbefaler alle studenter om å velge en utdanning som følger Norsk Bransjestandard for Coaching og som gir rett til medlemskap i Den Norske Coachforening. Vi anbefaler alle bedrifter og privatpersoner å velge en coach som er DNCF sertifisert coach.

Et viktig prinsipp er å gjøre det lettere for kundene å orientere seg i bransjens tilbud. Bransjestandarden stiller krav til skolene om informasjon, åpenhet, faglig plattform og teoretisk grunnlag.

Et annet viktig prinsipp er å sikre en faglig og etisk forsvarlig tjeneste. Det stilles minstekrav til innhold og omfang for å sikre utdanningens kvalitet. Det forutsetter at 70 prosent av studiet baseres på erfaring, 30 prosent på teori. Undervisningstiden er 300 timer som tilsvarer høyskolenivå. I tillegg er det krav om en beredskapsplan som sikrer at avvik behandles.

Et tredje viktig prinsipp er at sertifiseringen skjer gjennom en uavhengig tredjepart oppnevnt av Den Norske CoachForening (DNCF).

Når ekstern sertifisering via Den Norske CoachForening er bestått oppnås den beskyttede tittelen: DNCF sertifisert coach.

DNCF sertifisert Coach

Den Norske CoachForening er godkjent av Helsedirektoratet som organisasjon for utøvere av alternativ behandling av sykdom. Det er coaching som har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP som anerkjennes som helsefremmende alternativ behandling. DNCF sertifiserte coacher kan ved å ta en fagdag innen jus og markedsføring i regi av DNCF, melde seg inn i  Registeret for utøvere av alternativ behandling som registrert Helsecoach DNCF. Som registrert Helsecoach DNCF kan coach tilby helserelatert coaching momsfritt.

Minimum fagkrav til coachutdannelsen satt av DNCF:

 • 300 undervisningstimer og fullført og godkjent NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Trinn 3/ coaching-delen.
 • 125 gitte og betalte coachingtimer med eksterne/bedriftsinterne kunder
  (1 time = 45 min). Opptil 50 timer kan være coach under praksis for spesialpris.
  10 timer kan være ubetalt frivillig coaching (vinn-vinn/humanitært).
  Teamcoaching godkjennes opp til 25 timer.
  I tillegg godkjennes inntil 15 timers som assistent på trinn 1,2 eller 3.
 • 10 mentortimer (herav 2 medlytt). Mentor er DNCF sertifisert coach og/eller NLP trener. Medlytt: Kandidaten coacher med trener/mentor til stede. Feedback gis i etterkant.
 • 45 timers mottatt coaching i løpet av utdanningen av DNCF sertifisert coach eller coach under sertifisering (coach under sertifisering = coach som har gjennomført Trinn 1-3).
 • 30 timers trening i kollokviegrupper i løpet av studietiden. Gjennomsnittlig 10 timer på teknikker og ferdigheter fra hvert trinn; NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Trinn 3. Gruppen består av minimum 2 personer.
 • Pensumliste inklusive kursdokumentasjon.
  Pensum: min.1200 sider, ca 1 bok per trinn fra skolens pensumliste.
 • 1 fordypningsoppgave på 4-6 sider (12 font). Oppgaven baseres på et coachingtema som kandidaten velger å fordype deg i. Hensikten er å gjøre bruk av egne erfaringer og preferanser.
 • 1 bokrapport på 2-4 sider (12 font). Rapport fra en fritt valgt bok om temaet coaching/ NLP. Velg gjerne en av bøkene fra skolens pensumliste. Hvilken lærdom ga boken og hvordan vil kandidaten bruke lærdommen videre?
 • Anbefalingsbrev fra skole og underskrevet løfte.

Hvorfor er det utviklet en norsk bransjestandard for skoler som utdanner og sertifiserer coacher?

Ethos Academy er en DNCF Sertifisert Skole. Det er en kjent sak at coachmarkedet er en jungel av mer eller mindre kvalifiserte tilbud, med sertifiseringer for alt fra weekendkurs til drøye halvannet til to års studier. Mange kaller seg coacher uten og verken ha kompetanse eller innsikt i hva coaching er.

Standardiseringsarbeidet er viktig og trengs fordi det finnes seriøse og kvalifiserte tilbydere innen coaching.

Kvalifisert coaching retter seg mot friske mennesker. Behovet for en seriøs coachingtjeneste er stort i samfunnet, fordi kvalifisert coaching gir utpregede resultater.

Å lære seg kvalifisert coaching er en erfaringsbasert prosess. Et hvert menneske er forskjellig og enhver prosess vil fortone seg ulikt, fordi kvalifisert coaching skreddersys den enkelte. Det er derfor nødvendig med bredde og mangfold i læreprosessen. De enkelte skolene kan ha noe variasjon i de teoretiske og praktiske plattformene, men summen skal bli lik. Felles for skolene i DNCF er at coachene først lærer seg NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) gjennom to sertifiseringer – NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Dette danner basis for innsikt i mennesket og hvordan vi fungerer, samt gir en solid base av verktøy og teknikker for bruk i endringsprosesser. Dette fundamentet danner så grunnlag for selve coachutdanningen.

Før sertifisering blir evner og forståelse for faget, stoffet, prosesser og coaching sikret gjennom kravene til sertifiseringsordning, som i varetas av DNCF.

Samtlige av de godkjente skolene i DNCF har pr. i dag et utdanningsforløp mellom 250 og 390 undervisningstimer. I tillegg kommer 125 timer ekstern coaching praksis. De faglige kravene for sertifisering er dermed vesentlig høyere enn andre instanser som sertifiserer i Norge i dag, også høyere enn internasjonale krav og standarder.