Core NLP Leadership & Executive Coach


Suksess med mer Autentisk lederskap & Økologisk visjonsarbeid

Du setter en ny standard for deg selv som Core NLP Leadership & Executive Coach! Du lager din egen personlige visjons plan! Du få dyp innsikt i kultur og teamutvikling, sterke verktøy i rollen som Relasjons Coach, Helse Coach, Fasilitator, Foredragsholder samt – Leder & Organisasjonscoach. Her kan du manifestere din tro på deg selv og dine drømmer!

Nivå 4 bygger på de tre tidligere nivåene og som NLP Coach vil dette være en helt spesiell opplevelse hvor du vil se alt det du har lært på de tidligere nivåene i en stor helhet og dine fremtidige visjoner vil bre seg ut for deg! Her vil du være en del av helt spesielle prosesser som vil ta deg dit du aldri har vært før! Vi jobber også videre med ledercoaching verktøy og ledelse generelt, vi er alle ledere av ulike systemer. Om det er familiesystemer, organisasjonssystemer eller vårt eget indre system så er vi avhengig av at alt er i balanse, og fungerer optimalt i ytre og indre sammenhenger. Vi kan ikke påvirke, behandle og hjelpe til i et system, hvis ikke vi kan administrere egne tanker, følelser og samtidig forstå hvordan ting henger sammen individuelt og kollektivt.

Et team er aldri sterkere enn det svakeste ledd, derfor er det mange som ikke vet hvordan man spiller hverandre gode. Det er stor forskjell på å fungere som coach for enkeltpersoner og det å kunne arbeide med systemer. Du vil derfor blant annet bli trenet opp i rollen som teamcoach og fasilitator (speaker). Når du har Nivå 4 i tillegg til Nivå 1, 2 og 3, vil du med stolthet kunne jobbe med blant annet familieveiledning, stresscoaching, sportscoaching, samtalegrupper, foredragsholder/prosessleder og profesjonell organisasjonsutvikling. Dermed vil du øke din rekkevidde og anseelse som coach, inspirator og fremtidig mentor.

Hva får du på denne utdannelsesdel:

 • Du får dyp innsikt i rollen som Relasjons-coach så du effektivt kan hjelpe familiesystemer og parforhold med å utvikle seg.
 • Du får dyp innsikt i rollen som holistisk Helse-coach så du kan hjelpe folk med psykologiske og stressrelaterte utfordringer, og autoimmune sykdommer til å ta bedre ansvar for seg selv på alle nivåer i fremtiden.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Organisasjons-coach, slik du kan hjelpe teams og organisasjoner med å utvikle kollektiv intelligens og skape de ønskete resultater.
 • Du får dyp innsikt i rollen som Fasilitator, så du kan utvikle deg i rollen som profesjonell foredragsholder og få suksess som workshop-prosessleder
 • Du vil arbeide på å integrere autentisk lederskap i rollen som Professional Executive Coach, hvilket betyr du vil kunne fremstå som en ekte ambassadør og autoritet innenfor området. Gjennom den autentiske fremtoning som du har jobbet på plass som coach, vil ledere og teams kunne ta til seg den informasjon du formidler. Med andre ord, du kan ikke spille en Executive Coach, du må selv være en autentisk leder, for å få til resultater med de du jobber.
 • Som Executive Coach får du verktøy til å kartlegge gruppedynamikk, og veilede andre i å skape indre og ytre motivasjon, og handlingsvilje, hvilket er uvurderlig for alle systemer. Vi gir deg derfor her en totalpakke som vil åpne for at du som coach kan spesialisere din kompetanse og dine innsikter.

Målgruppe for utdannelsen:

 • For deg som ønsker en fordypning i visjonprosesser, kultur og teamutvikling, ledercoaching, relasjonscoaching, stresscoaching, helsecoaching og fasilitering/foredragsholder

 • Ønsker å bli en god fasilitator, konsulent eller drive selvstendig virksomhet

 • Ønsker å utvikle en coachende lederstil Liker å jobbe med mennesker

 • Liker å jobbe prosessuelt med mennesker

 • For deg som vil utvikle deg som leder eller HR og ønsker en bredere kommunikasjons-kompetanse

 • Medarbeider som ønsker personlig utvikling og større innsikt i seg selv og andres adferd og kommunikasjon

 • For deg som er veileder, lærer eller helsepersonell med behov for å lære mer om selvledelse, ledelse og effektive samtaleverktøy

 • Gründere som ønsker å komme i mål med egen virksomhet.

 • Privatpersoner som ønsker personlig utvikling og vil være en bedre utgave av seg selv.– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.

Hva lærer du på utdannelsen?

 • Stage-anchoring
 • Presentasjonsteknikker
 • Team-dynamics
 • Spiritualitet & Identitets Coaching
 • Systemisk Tenkning
 • Høyre/Venstre Hemisfære trening
 • Prestasjon & Motivasjonsstrategier
 • Stressmestringsteknikker
 • Selvledelse / Selvkonsept
 • Coachingverktøy for arbeide med ledelse og organisasjoner
 • Karisma-workshop
 • Verdi-ledelse
 • Relasjonscoaching i praksis
 • 4 brever til fremtiden – visjonsprosess
 • Kongruens-trening
 • Tilstandsbygger, Statecontrol
 • Vision Quest
 • GROW-modellen
 • Holistisk helsekompetanse – Utviklingsprogram

Er du klar til å forandre livet ditt og skape din fremtid?

Praktisk informasjon

Studie

 • Total studietid: 80 timer

 • Hjemme studier: 20 timer

 • Tid: 10 dager (5 x 2 dager)

Sted & Dato

 • Vinter 2021 – Halden:
  Uke 03: 20.01.21 – 24.01.21  kl. 0900 – 1800
  Uke 05: 03.02.21 – 07.02.21  kl. 0900 – 1800

  Vinter 2022 – Halden
  Uke 05: 02.02.22 – 06.02.22  kl. 0900 – 1800
  Uke 10: 09.03.22 – 13.03.22  kl. 0900 – 1800

Sertifiseringer

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du kunne sertifiseres som Core NLP Leadership & Executive Coach

Kursholder

Kursholder på dette kurs er John Tolmie. John er internasjonal sertifisert coach, NLP Master Trainer i Classic og New Code fra John Grinder. Han har undervist over 20000 mennesker på ulike nivåer i organisasjoner og har gitt mer enn 9000 individuelle NLP Coaching timer med klienter.

Betingelser & Betalingsvilkår

 Ta vennligst kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter. Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger. 

Når du melder deg på vår utdanning betaler du et depositum på 20% for å sikre deg din plass på utdanningen. Denne refunderes ikke om du senere skulle fravelge din plass. Giro for innbetaling av resten av kursavgiften sendes deg på e-post og skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt. 

Vi gjør oppmerksom på at hele kursavgiften er bindende og må betales i sin helhet dersom du er påmeldt. Dette gjelder også om du etter påmelding er forhindret i å delta, og uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet og om du ønsker å avlegge eksamen eller ikke. 

Du kan i stedet etter innbetaling av kursavgiften velge å overføre oppstarten av kurset til neste planlagte studiestart ved dokumentasjon av spesielle behov eller fremvisning av legeattest.

Om oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Social Follow