Core NLP Coaching

En personlig reise til vekstNår det er personlig utfordringer som skal løses, og du søker en coach eller veileder som kan hjelpe deg videre, er det ofte vanskelig å finne frem i jungelen av tjenesteutbydere. Du vil sikkert søke etter en rutinert person som vet hva du snakker om, så du kan føle deg forstått og få løst utfordringene. Hos Ethos Academy har vi over de siste 10 år samlet langt over 10000 timers erfaring med ulike problemstillinger som angst, fobier, manier, stress, dårlig selvbilde, lav selv-verd, depresjon, skyldfølelse, par og familierelaterte problemer, traumatiske opplevelser av ulik karakter, relasjonell forståelse og utvikling av fremtidsmål for private og ledere. Personlig coaching handler om at du får støtte til å komme deg vekk fra problemer i fortiden, og komme deg videre i livet mot dine ønsker og drømmer. Vi lager et øyeblikksbilde av din situasjon, og hjelper deg slik at du kan fjerne fortidens begrensende faktorer. Deretter søker vi sammen å legge til rette for at du kan oppnå det du ønsker samtidig som du har en mye større helhetlig forståelse av din vei videre. Core NLP Coaching er prosessorientert og foregår ved at vi møtes minimum3 x 120 min over en tidsavgrenset periode.

Du oppnår med Core NLP Coaching:

  • Personlig vekst

  • Større selv-verd

  • Bedre indre balanse

  • Bedre kommunikasjon og selvforståelse

  • Indre ressursutnyttelse

  • Økologisk balanse mellom indre og ytre mål

  • Bedre motivasjon og glede over det som kommer

  • Håndtere vanskelige følelser

  • Bearbeide fortidens utfordringer og problemer i praksis

Målgruppe for tjenesten: Alle mennesker med behov for personlig vekst og problemløsning

Tid: 3 x 90 min over en tidsavgrenset periode. For bestilling: post@ethosacademy.no eller mobil: 41026027.

Endre livet ditt allerede i dag

Start din personlige reise.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.