Core Lighthouse Process ®

                                                                            Helhetsorientert  Coaching & Transformasjonsprosess

I denne eksklusive coachingpakke får du muligheten til 8 hele dager «face to face» coaching med John Tolmie som din guide, i det som er en dyp personlig forandrings og utviklingsprosess.

Som leder har man et stort ansvar for mange mennesker. Det er ofte massive krav og forventninger til å mestre egen kommunikasjon, følelser og adferd, samtidig som man skal kunne motivere andre til også å mestre dette. Disse utfordringer viser seg ofte i relasjon til medarbeidere, kunder, brukere og for eksempel som politiker i møtet med offentlighetens interesser og behov.

Det kan være veldig vanskelig å håndtere press fra flere sider, og det er mange som blir berørt om man har en dårlig dag på jobben. Samme er det når ledere er privat person i rollen som samboer/ektefelle og foreldre til barn. For også i familiesystemer er det ofte massive krav og forventninger. 

Hvordan er dette for deg?
Hva skjer når du ikke er den beste utgaven av deg selv og er på toppen i din rolle som leder eller privatperson? Hvordan oppleves du for andre når du møter motgang, press og åpenlys motstand?
Hva med frykten for ikke å strekke til, det som gjør at vi noen ganger presser oss selv til å gjøre mer, og risikerer over tid å løpe rett mot veggen. Hvor mange mennesker kjenner du som har psykiske eller fysiske helseplager på grunn av ytre og indre betinget press?
Om ikke det er en vilje til å se innover for å stoppe opp, leve ut de rette verdier i livet og foreta den nødvendige forandring, vil dette over tid bety at ledere ikke kan motivere, inspirere og være gode nokk rollemodeller for andre.

Core Lighthouse Process, med det norske navn «Fyrtårnsprosessen» er en løsning på denne type utfordringer. Et fyrtårn står stødig uansett hvor mye det stormer og lyser kontinuerlig opp veien for de villfarne på havet så de kan komme seg trygt i havn. Fyrtårnet er derfor et verdig symbol for det å være en rollemodell som leder, inspirere andre og kunne utøve en høy grad av autentisk lederskap.

Dette er ikke en vanlig veiledningsprosess hvor man møtes for å jobbe med hverdagens problemstillinger. Det er en personlig forandringsprosess med flere utviklingstrinn og har til formål – trinn for trinn å hjelpe deg ut av gamle overlevelses og handlemønstre, gi deg en helt ny selvforståelse og hjelpe deg ut av kommunikasjonsmessige og relasjonelle utfordringer. Det er med andre ord en prosess som nettopp har til hensikt å forhindre at ulike problemstillinger hemmer deg i hverdagen. Dette vil gjøre det mulig for deg å møte omverdens krav og forventninger på en helt ny og mer balansert måte, uten at dette koster relasjonen til deg selv. Det vil også hjelpe deg til å finne større indre frihet, bevegelighet og styrke til å stå stødig i vanskelige situasjoner.

Det er derfor ikke teoretiske samtaler om hvordan du kan forandre deg, men en spennende erfaringsbasert utviklingsreise til å åpne opp for god selvledelse og gi deg et godt grunnlag for utøvelse av et inspirerende og autentisk lederskap.

 

Hvordan er prosessen bygget opp?
I løpet av prosessen jobber du minimum 2 dager pr. modul. Hele utviklingsprosessen består derfor av minimum 8 hele dager, fordelt på 4 coachingrelaterte moduler som du kan bygge på hverandre. Man kan for eksempel velge å ta alle 4 moduler over et år, fordelt på en gang i kvartalet, og bruke tiden imellom til å jobbe med læringen.

Du må ikke gå alle 4 moduler, men dette vil være nødvendig for at bryte med dine gamle handlemønstre, og kjenne på en høyere grad av selvledelse og kapasitet til å utøve autentisk lederskap. Hvert modul avsluttes med utviklingsverktøy, litteraturanbefalinger og hjemmeoppgaver.

Hvordan foregår dette:
Kunden tar vanligvis kontakt med oss og avtaler hvor mange dager som ønskes. Det er minimum 2 dager pr. gang. Kunden booker et møterom hvor man kan jobbe uforstyrret en til en begge dager. Prosessen starter da med en lang formiddagssesjon 3 timer, og en lang sesjon etter lunsj. Totalt 6 timers intensiv jobbing og en times lunsj i tillegg begge dagene. Kunden dekker utgiftene til transport, mat på møtestedet (Frokost og lunsj begge dager) og overnattinger for John Tolmie. Disse utgiftene kommer derfor i tillegg til prisen pr. modul. Alternativet er at prosessen kan gjennomføres hos Ethos Academy og at kunden dekker egne utgifter og kan leie seg inn på et hotell.

Prisene pr. modul er kr. 32500,-

Modul 1:                           2 x 6 timer          

–  Identification:               Identitet og dypere selvforståelse

Modul 2:                           2 x 6 timer 
–  Transformation:            Forandrings og Utviklingsprosess

Modul 3:                            2 x 6 timer
–  Implementation:          Fordypelses og Helingsprosess

Modul 4:                            2 x 6 timer         
–  Inspiration:                    Selvledelse & Autentisitet

 Pakkerabatt på 25% ved kjøp av 8 dager: kr. 97500,-

For mer informasjon ring til 97 74 70 76
eller send en epost til john@ethosacademy.no

Endre livet ditt allerede i dag. Start din personlige reise.


Betingelser & Betalingsvilkår

Ta kontakt med oss for nærmere betalingsbetingelser og muligheter.
Vi har blant annet en avtale med Cresco om mulig betalingsutsettelse og avdragsordninger.
 
Giro for innbetaling av prosessen sendes deg på e-post og skal være innbetalt 2 uker etter påmelding og senest 2 uker før kursstart hvis ikke annet er avtalt.
Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende og må betales i sin helhet. Dette gjelder også om du etter påmelding er forhindret i å delta, og uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. 

Om oss

Vi er et team av engasjerte mennesker som har som mål å forbedre andres liv gjennom våre undervisningstjenester, populære utdannelser og kurs.

Våre tjenester er for private og bedrifter som søker utvikling og forandring for å sikre best mulige resultater på alle nivåer.

Social Follow